Απόψεις - θέσεις

Σε έκτακτη περίπτωση αγοράς φαρμάκων χωρίς ιατρικό παραπεμπτικό, τα σκευάσματα συνταγογραφούνται αποκλειστικά από τον ελεγκτή ιατρό του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., το αργότερο δέκα (10) ημέρες από την αγορά τους, με την προσκόμιση απόδειξης και συνταγολογίου.

Για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου Υγείας και με βάση το άρθρο 12 του Καταστατικού έχει θεσπιστεί η λειτουργία μόνιμων διαπαραταξιακών επιτροπών, με στόχο την επεξεργασία εξειδικευμένων θεμάτων και, στη συνέχεια, την εισήγησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Το τηλεφωνικό κέντρο του Ταμείου Υγείας, εκτός από την εξυπηρέτηση που παρέχει στους συναδέλφους, αντικατοπτρίζει την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των εργαζομένων.

Έχουν συμπληρωθεί επτά (7) χρόνια από τη σημαντικότερη μεταπολεμική οικονομική κρίση της χώρας, η οποία αν και σοβούσε αρκετά χρόνια πριν οξύνθηκε από τη διεθνή οικονομική κρίση, επηρεάζοντας αρνητικά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα που αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα ρευστότητας.

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι ο Πρόεδρος και ο Αν. Γεν. Γραμματέα του ΤΥΠΕΤ με την Πράξη Διοικήσεως Αριθμ: 1 της 20/10/2014 τοποθέτησαν, χωρίς διαδικασίες και χωρίς απόφαση Δ.Σ. συνάδελφο - Στέλεχος 7ου κλιμακίου ευθύνης από Κατάστημα του κέντρου της Αθήνας (όχι επικεφαλής Μονάδας), Διευθυντή στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του...

Η Δημοκρατική παράταξη της Δ.Η.Σ.Υ.Ε. για άλλη μια φορά «φροντίζει τα δικά της παιδιά», ενώ διατυμπανίζει και ορκίζεται ότι θα αγωνίζεται «για τα δικαιώματα των εργαζομένων και την υπεράσπιση των θεσμών που κατοχυρώνουν τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη και τις ίσες ευκαιρίες».

Μετά την κατάρτιση του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού, για άλλη μια φορά διατυπώθηκαν τα ίδια ευχολόγια, καθώς και η διαπίστωση για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου: παρά την περαιτέρω μείωση των εσόδων, για τρίτη χρονιά, ότι παρουσιάσαμε πλεόνασμα 673 εκ €.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε