Επιτροπές Φαντάσματα….στο ΤΥΠΕΤ

2016-03-16

Για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου Υγείας και με βάση το άρθρο 12 του Καταστατικού έχει θεσπιστεί η λειτουργία μόνιμων διαπαραταξιακών επιτροπών, με στόχο την επεξεργασία εξειδικευμένων θεμάτων και, στη συνέχεια, την εισήγησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Οι αποφάσεις των Επιτροπών τίθενται υπό την κρίση του Δ.Σ. και, εφόσον επικυρωθούν, τίθενται σε ισχύ.Το ερώτημα είναι αν οι Επιτροπές συγκαλούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και επιτελούν το σκοπό τους.Σε σύνολο 14 επιτροπών και σε διάστημα 21 μηνών από την έναρξη του πρώτου Δ.Σ., στις 09.05.2014, 

η εικόνα είναι η εξής:

  • 4 επιτροπές δεν έχουν ΠΟΤΕ συγκληθεί, (Εξωτερικών-Περιφερειακών Ιατρείων, Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, Αξιοποίησης Περιουσίας, Οργανογράμματος των υπηρεσιών του ΤΥΠΕΤ)
  • 1 επιτροπή έχει συνεδριάσει ΜΙΑ φορά (Τεχνικών Έργων μόλις στις 15.03.2016 για πρώτη φορά)
  • 1 επιτροπή έχει συνεδριάσει ΔΥΟ φορές (Τύπου, με έκδοση 7 περιοδικών μέχρι σήμερα)
  • 2 επιτροπές έχουν συνεδριάσει από ΤΡΕΙΣ φορές (Μηχανογράφησης, Βιωσιμότητας του Ταμείου)
  • 1 επιτροπή έχει συνεδριάσει ΤΕΣΣΕΡΙΣ φορές (Οδοντιατρικού)

Δηλαδή το 65% των επιτροπών δηλώνουν μηδενική η ελλιπή παρουσία. Η πιο ακραία περίπτωση επιτροπής είναι του Οργανογράμματος των υπηρεσιών του ΤΥΠΕΤ, την οποία ο Πρόεδρος του Ταμείου κ. Νικόλαος Κήπος με τις ανακοινώσεις-βιογραφικό του, το Φεβρουάριο 2016, δήλωσε ότι:«Ολοκληρώνεται άμεσα το έργο της Επιτροπής για τη σύνταξη νέου Οργανογράμματος, με σκοπό τον εξορθολογισμό και την αναμόρφωση λειτουργίας των Υπηρεσιών του Ταμείου» Κύριε Πρόεδρε,

  • Το εύλογο ερώτημα είναι, αφού η εν λόγω επιτροπή δεν έχει ποτέ συνεδριάσει, πώς ολοκληρώνει το έργο της;
  • Άραγε, συνεδριάζει άτυπα κάποια άλλη επιτροπή εκτός ΤΥΠΕΤ χωρίς να προσκαλούνται τα μέλη της επιτροπής Οργανογράμματος;

Κάποιοι στο ΤΥΠΕΤ έχουν μπερδέψει τις έννοιες «διαφάνεια» και «λογοδοσία» προς τα μέλη του Αυτοδιαχειριζόμενου και Αυτοδιοικούμενου Οργανισμού μας. Σύντομα θα λάβουν τις απαντήσεις για το τι σημαίνει Διαφάνεια και Λογοδοσία, δύο βασικοί πυλώνες, πάνω στους οποίους οφείλει να στηριχτεί το ΜΕΛΛΟΝ του Ταμείου μας.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!