Το μέλλον και η αλήθεια αφορούν όλους - Μη γίνετε συνένοχοι στην αποτυχία και τα αδιέξοδα του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Γνωστοποίηση 1)

2015-04-21

Το μέλλον και η αλήθεια αφορούν όλους

Ως μέλη έχετε δικαίωμα στην αλήθεια. Όλοι είστε μέτοχοι αυτής της μεγάλης εταιρίας-Ταμείου. Μπορείτε να γίνετε συμμέτοχοι στο μέλλον του, να συμβάλλετε συνειδητά και υπεύθυνα, αναλαμβάνοντας ο καθένας χωριστά το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί.

Μη γίνετε συνένοχοι στην αποτυχία και τα αδιέξοδά του 

Γνωστοποίηση 1η 

Μετά από αποφάσεις της Ολομέλειας της 15ης Οκτωβρίου 2009 & της 10ης Νοεμβρίου 2014 είχαν εξουσιοδοτηθεί οι αντίστοιχοι Πρόεδροι του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. να ενημερώσουν Διευθυντή Τμήματος του Υγείας Μέλαθρον να τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις οποίες η απασχόλησή του είχε περιορισθεί σε δύο (2) ημέρες εβδομαδιαίως, με ανάλογη προσαρμογή των αποδοχών του. Ερωτήματα προς το Προεδρείο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

  • Ο Διευθυντής της κλινικής εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι του Ταμείου από 15 Οκτωβρίου 2009μέχρι σήμερα;
  • Έχει από την πλευρά του Ταμείου τηρηθεί η απόφαση του2009 για την καταβολή των προβλεπόμενων μειωμένων αποδοχών;
  • Σε διαφορετική περίπτωση πόσο ήταν το υπερβάλλον ποσό που έχει λάβει ο Διευθυντής μέχρι σήμερα;
  • Μήπως το Ταμείο έχει υποστεί οικονομική ζημία με την τυχόν καταβολή αχρεωστήτως χρημάτων πλέον των αναλογούντων εργοδοτικών εισφορών από την 15 Οκτωβρίου 2009 μέχρι σήμερα;
  • Πώς ανταποκρίνονται όλες οι παρατάξεις, παρά την προσπάθεια του Ανεξάρτητου Συμβούλου Δημήτρη Πλα, στη διερεύνηση του ανωτέρω ζητήματος;
Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!