Πραξικοπηματικές, Αντικαταστατικές και μονομερείς ενέργειες στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

2015-12-04

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι ο Πρόεδρος και ο Αν. Γεν. Γραμματέα του ΤΥΠΕΤ με την Πράξη Διοικήσεως Αριθμ: 1 της 20/10/2014 τοποθέτησαν, χωρίς διαδικασίες και χωρίς απόφαση Δ.Σ. συνάδελφο - Στέλεχος 7ου κλιμακίου ευθύνης από Κατάστημα του κέντρου της Αθήνας (όχι επικεφαλής Μονάδας), Διευθυντή στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ταμείου μας, αφού προηγουμένως τον είχαν αποσπάσει με την Πράξη Δ/σεως ΕΤΕ αριθ: 840 10/10/2014.

Στον εν λόγω συνάδελφο επίσης, ανατέθηκε από 4 Φεβρουαρίου 2015 και το Γραφείο Μισθοδοσίας, με την υπογραφή Πράξης του Γενικού Διευθυντή του Ταμείου, του οποίου η σύμβαση έχει λήξει από 31/12/2014. 

Όπως είναι φανερό με τις ενέργειές τους αυτές παραβιάζουν κατάφορα το Καταστατικό λειτουργίας του Ταμείου μας που ορίζει, μεταξύ των άλλων, στο άρθρο 12 παρ: 1-ε τα εξής «το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΥΠΕΤ ορίζει με πράξη του το Διευθυντή, τον Αναπλ. Διευθυντή, τους Υποδ/ντες και τα υπόλοιπα Στελέχη του Ταμείου» 

Ως εκ τούτων θεωρούμε ότι οι Πράξεις Ανάθεσης από μέλη του Προεδρείου και το Γενικό Διευθυντή είναι άκυρες και απαιτούμε την άμεση ανάκλησή τους. 

Ταυτόχρονα καλούμε το Προεδρείο να αναλάβει πρωτοβουλίες για την Προκήρυξη της εν λόγω θέσης, από Στελέχη του Ταμείου μας ή της Τράπεζας, τα οποία να πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και προσόντα.Τα ερωτήματα που τίθενται προς τη Διοίκηση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. μετά από τις παραπάνω πραξικοπηματικές, αντικαταστατικές και μονομερείς ενέργειες, είναι τα εξής :

  • Πότε και με ποια απόφαση Ολομέλειας Δ.Σ. έγινε η τοποθέτηση του νέου Προσωπάρχη;
  • Σε ποιο άρθρο του Καταστατικού στήριξαν την απόφασή τους ώστε να τοποθετήσουν το παραπάνω συνάδελφο στην καίρια αυτή θέση του Ταμείου χωρίς απόφαση του Δ.Σ.;
  • Γιατί υπήρξε υπηρεσιακός αποκλεισμός δεκάδων άλλων στελεχών της Εθνικής Τράπεζας ή του Ταμείου, με περισσότερες και εξειδικευμένες γνώσεις για τη νευραλγική θέση του Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού και πιθανότατα με εμπειρία διοίκησης ως επικεφαλείς Μονάδων της Τράπεζας, που ίσως επιθυμούσαν να μετέχουν σε διαδικασία Προκήρυξης Θέσης, όπως με τους Γενικούς και τους Αναπληρωτές Διευθυντές;
  • Ο νέος Προσωπάρχης έχει πιστοποιημένες γνώσεις σε θέματα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας, Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας;

Όπως είναι φανερό ορισμένοι, συνεχίζουν ακόμη και σήμερα, να θεωρούν ότι κάποια μέλη του Δ.Σ. έχουν μόνο διακοσμητικό ρόλο, που περιορίζεται στο να υπογράφουν ότι τους δίνουν. 

Πρέπει να γνωρίζουν όμως ότι και άποψη και επιχειρήματα και προτάσεις έχουμε καθώς και τεχνογνωσία για το πώς πρέπει να διοικηθεί το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με βάση ένα νέο πλαίσιο αρχών, που θα στηρίζεται στη θέσπιση κανόνων, ομαδικού πνεύματοςμε σεβασμό στο Ανθρώπινο Δυναμικό και στους ασφαλισμένους του. 

Στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. οφείλουν να υπηρετούν Στελέχη με γνώση του αντικειμένου τους και όχι με κύριο μέλημά τους το βόλεμα. Εξάλλου δεν περί ποιεί τιμής για εμάς ως εργαζόμενους στην ΕΤΕ, να της ζητούμε να εφαρμόζει διαφανείς διαδικασίες επιλογής που να διασφαλίζουν την επιλογή των καλύτερων στις προκηρύξεις ανάληψης θέσης ευθύνης και την ίδια στιγμή στο δικό μας αυτοδιοίκητο Ταμείο να λειτουργούμε με μεθόδους μεροληπτικές και ιδιοτέλειας. 

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η φιλοσοφία με την οποία θα πρέπει να διέπεται η διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού ενός οργανισμού, οφείλει να υλοποιείται κάτω από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαδικασιών και συντονισμένων ενεργειών, λόγω της έντονης αλληλεπίδρασης που έχει με τα υπόλοιπα μέρη του Οργανισμού αυτού. 

Συνεπώς η παράταξη Δ.Α.Σ και ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος Δ.Πλας, αξιώνουμε τη θεσμοθέτηση και εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης ανθρώπινων πόρων και την ανάπτυξη των λειτουργιών του σε όλους τους τομείς του (Περιγραφή θέσεων εργασίας, καταγραφή αναγκών σε προσωπικό, προσλήψεις, σύστημα αξιολόγησης προσωπικού, ανάπτυξη στελεχών κ.λ.π) καθώς και τη διαμόρφωση και εφαρμογή άμεσα του οργανογράμματος του Ταμείου μας.Υ.Γ. 

Μόλις χθες πληροφορηθήκαμε ότι με την ίδια εν κρυπτώ διαδικασία αποσπάστηκε και άλλος συνάδελφος για να τοποθετηθεί Διευθυντής στην Διεύθυνση Πρόνοιας του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!