Βοήθεια στο Σπίτι

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. εκτιμώντας τις δυσκολίες της τρίτης ηλικίας και ειδικά των ατόμων που στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, υλοποιεί από 1.4.2006 το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».