Πρόγραμμα λειτουργίας  ιατρείων


Πρόγραμμα Λειτουργίας Εξωτερικών Ιατρείων Σοφοκλέους.............


Πρόγραμμα Λειτουργίας των Περιφερειακών Εξωτερικών Ιατρείων........


Πρόγραμμα Λειτουργίας Εξωτερικών Ιατρείων "Υγείας Μέλαθρον"...........


Διεύθυνση Οδοντιατρικής Φροντίδας και Περίθαλψης  


Οδοντιατρικό Κέντρο, Αθήνα (Αρμένη Βράιλα 4, Πεδίον Άρεως).....................


Περιφερειακά Οδοντιατρεία Νομού Αττικής............................................


Οδοντιατρικό Συγκρότημα Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Θεσσαλονίκης...............................