Χρήσιμες συμβουλές για τα μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

2016-06-08
 • Για επείγοντα περιστατικά μπορείτε να απευθυνθείτε στο «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», στο τηλέφωνο 210 334 91 00 (διεπιλογικό 19100) όλο το 24ωρο.
 • Για προγραμματισμό ιατρικών επισκέψεων όλων των ειδικοτήτων, μπορείτε να επικοινωνείτε καθημερινά 08:00-15:00 στο τηλεφωνικό κέντρο 210 334 92 00 (διεπιλογικό 19200). Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμο τον 9ψήφιο Αριθμό Μητρώου ή το ΑΜΚΑ σας.
 • Αν υπάρξει αδυναμία προσέλευσης σε ιατρικό ραντεβού, αυτό πρέπει να ακυρώνεται στην ειδική γραμμή (210 334 94 00, διεπιλογικό 19400), ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία των ιατρείων, το σεβασμό και την εξυπηρέτηση των υπόλοιπων ασφαλισμένων.
 • Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεν αποζημιώνει φάρμακα και σκευάσματα χωρίς ηλεκτρονική ιατρική συνταγή ή μετά την πάροδο της ημερομηνίας ισχύος της. Οι ηλεκτρονικές συνταγές εκτελούνται απαραίτητα εντός του αναγραφόμενου χρονικού διαστήματος, ενώ τα μέλη καταβάλλουν την προβλεπόμενη συμμετοχή σε φαρμακείο επιλογής τους.

Σε έκτακτη περίπτωση αγοράς φαρμάκων χωρίς ιατρικό παραπεμπτικό, τα σκευάσματα συνταγογραφούνται αποκλειστικά από τον ελεγκτή ιατρό του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., το αργότερο δέκα (10) ημέρες από την αγορά τους, με την προσκόμιση απόδειξης και συνταγολογίου.

 • Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεν αποζημιώνει δαπάνες για νοσήλια και χειρουργικές επεμβάσεις σε ιδιωτικές κλινικές, συμβεβλημένες ή μη, περιστατικών που αντιμετωπίζονται στην κλινική «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». Οι εν λόγω δαπάνες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα ασφαλισμένα μέλη στην Αττική, τον Πειραιά αλλά και τα μέλη από την Περιφέρεια.
 • Κατά την αντικατάσταση του ατομικού συνταγολογίου, το παλαιό αποσύρεται ως μη ισχύον. Σε περίπτωση χρήσης του παλαιού το μέλος δεν αποζημιώνεται. Εάν έχουν συνταγογραφηθεί παρακλινικές εξετάσεις πριν από την αντικατάσταση του ατομικού συνταγολογίου, το παραπεμπτικό έχει ισχύ ενός μηνός.
 • Tο ατομικό συνταγολόγιο απαιτείται να φέρει και τη φωτογραφία του ασφαλισμένου. Ως εκ τούτου, τα μέλη κατά την προσέλευσή τους στα αρμόδια γραφεία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. για την έκδοση ή ανανέωση του ατομικού τους συνταγολογίου πρέπει να προσκομίζουν πρόσφατη ατομική φωτογραφία. Για την έκδοση ή ανανέωση του ατομικού συνταγολογίου μέσω αλληλογραφίας, το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία του μέλους.
 • Για την αποζημίωση γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής, απαιτείται γνωμάτευση οφθαλμιάτρου, εγκρινόμενη από τον ελεγκτή οφθαλμίατρο (προκαθορισμένο ιατρικό ραντεβού) του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., αν το παραπεμπτικό έχει εκδοθεί από ιατρό εκτός του Ταμείου Υγείας. Σκελετός γυαλιών οράσεως χορηγείται ανά τριετία.
 • Για επείγοντα καρδιολογικά περιστατικά (πλήρης κάλυψη) λειτουργεί σε 24ωρη βάση το Καρδιολογικό Τμήμα του «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ».
 • Για τις παρακλινικές εξετάσεις το παραπεμπτικό είναι απαραίτητο. Ασφαλισμένα μέλη, διαμένοντα στην Περιφέρεια που πραγματοποιούν διαγνωστικές εξετάσεις σε μη συμβεβλημένα με το Ταμείο Υγείας κέντρα, αποζημιώνονται σύμφωνα με την εκάστοτε ανά περιοχή ισχύουσα σύμβαση. Για τη διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων στην Αττική, τα μέλη υποχρεούνται να απευθύνονται στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. καθώς και την κλινική «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ».
 • Ενημέρωση στοιχείων επικοινωνίας μελών Τ.Υ.Π.Ε.Τ.: τα μέλη οφείλουν να γνωστοποιούν εγγράφως στο Ταμείο Υγείας εντός δύο (2) μηνών, οποιαδήποτε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης που αφορά το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με την προσκόμιση των απαραίτητων εγγράφων, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικώς είτε ηλεκτρονικά.
 • Ο έλεγχος των οδοντιατρικών εργασιών (αρχική - τελική έγκριση) από οδοντιάτρους εκτός Τ.Υ.Π.Ε.Τ. διενεργείται αποκλειστικά με ραντεβού σε όλες τις μονάδες της Δ/νσης Οδοντιατρικής Φροντίδας και Περίθαλψης. Εξαιρείται ο έλεγχος ορθοδοντικών εργασιών, ο οποίος πραγματοποιείται από τους ορθοδοντικούς του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. μόνο με ραντεβού, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τα ασφαλισμένα μέλη τα οποία διαμένουν και εργάζονται στην Περιφέρεια ακολουθούν την ισχύουσα μέχρι σήμερα διαδικασία.
Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!