Ευρωπαϊκή Κάρτα

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. χορηγεί την Ε.Κ.Α.Α. στα ασφαλισμένα μέλη του τα οποία μεταβαίνουν για προσωρινή διαμονή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. χορηγεί την Ε.Κ.Α.Α. στα ασφαλισμένα μέλη του τα οποία μεταβαίνουν για προσωρινή διαμονή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.