Ομιλία Ανεξάρτητου Συμβούλου Δημήτρη Πλα στη Γενική Συνέλευση του ΤΥΠΕΤ - 2015

2015-04-22

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Μετά την κατάρτιση του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού, για άλλη μια φορά διατυπώθηκαν τα ίδια ευχολόγια, καθώς και η διαπίστωση για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου: παρά την περαιτέρω μείωση των εσόδων, για τρίτη χρονιά, ότι παρουσιάσαμε πλεόνασμα 673 εκ €.

Το Ταμείο έχει μια παραδοσιακή δομή. Η διοίκησή του,σύμφωνα με το καταστατικό, ασκείται από 25μελές Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο από τα μέλη του και συνεπικουρείται από Επιτροπές, οι οποίες ουσιαστικά συνδέουν το στρατηγικό και το επιχειρησιακό σκέλος της Διοίκησής του.

Ως νέο-εκλεγείς σύμβουλος θλίβομαι και ταυτόχρονα οργίζομαι γιατί έχω διαπιστώσει ότι δεν ακολουθείται κανένας στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός.

Το Ταμείο διεκπεραιώνει τα θέματά του με τον Πρόεδρο, τον Α' Αντιπρόεδρο και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.

Απορίας άξιο γιατί δεν έχουν αποσπασθεί ακόμη ο Γενικός Γραμματέας και ο Β' Αντιπρόεδρος.

Ο ρόλος των μελών του Δ.Σ. λειτουργεί ως διακοσμητικός. Οι περισσότερες αποφάσεις αφορούν πρόσληψη, προμήθειες, ανανέωση συμβάσεων.

Όποτε κάποιοι σύμβουλοι, μεταξύ αυτών και ο ομιλών, έχουμε καταθέσει προτάσεις, αν και έχουν ψηφισθεί δεν υλοποιούνται.

Στις επιτροπές δεν συμμετέχουμε ενεργά, συμμετέχουμε μόνο διεκπεραιωτικά.

Οι επιτροπές Εξωτερικών-Περιφερειακών Ιατρείων, Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, Αξιοποίησης Περιουσίας, Τεχνικών Έργων, και το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», εδώ και 11 μήνες παραμένουν αδρανείς.

Δηλαδή: 5 από τις 13 επιτροπές είναι ανενεργές.

Ας πούμε λοιπόν όλη την αλήθεια στα μέλη μας τα οποία είναι και οι μέτοχοι αυτού του μεγάλου Ταμείου

Το μοντέλο της Διοίκησης του Ταμείου σήμερα είναι ένα και μοναδικό "one man show"

Το καυτό θέμα της Βιωσιμότητας του Ταμείου και πως αντιμετωπίζεται

Μέχρι σήμερα Παρατάξεις-φαντάσματα χύνουν κροκοδείλια δάκρυα στις ανακοινώσεις τους για τη Βιωσιμότητα του Ταμείου και μετά οι εκπρόσωποί τους είναι εξαφανισμένοι από τις επιτροπές.

Στο Δ.Σ. της 3ης Ιουλίου 2014, κατέθεσα συγκεκριμένη πρόταση για σύσταση ομάδας εργασίας συνδεδεμένης άμεσα με την Επιτροπή Βιωσιμότητας.

Κύριο έργο της θα ήταν η παραμετροποίηση των νέων δεδομένων, δημιουργώντας ένα χρηματοοικονομικό υπόδειγμα-μοντέλο, που θα «έτρεχε» σε τακτά χρονικά διαστήματα, με ορίζοντα προβλέψεων τουλάχιστον δεκαετίας.

Η επιτροπή συνεδρίασε μία και μοναδική φορά, την 1ηΟκτωβρίου 2014, και έκτοτε... σιγή ασυρμάτου.

22 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, ο επικεφαλής της επιτροπής Βιωσιμότητας, κ.Βασιλάκος, θυμήθηκε ότι πρέπει να συγκληθεί η επιτροπή στην ουσία για δεύτερη φορά.

293 ημέρες έχουν περάσει και κανένας δεν ανταποκρίθηκε θετικά στην πρότασή μου. Μιλάμε τώρα για ένα Ταμείο που αιμορραγεί καθημερινά χωρίς έσοδα.

Το πρόβλημα είναι ότι αντιμετωπίζεται από λάθος οπτική η βιωσιμότητα του Ταμείου. Και η τρόικα το ίδιο λάθος κάνει.

Κύριοι Μιλάτε μόνο για μείωση των εξόδων και όχι αύξηση των εσόδων. Τα έξοδα είναι ατελείωτα.

Αρχίστε να μιλάτε χωρίς φόβο για υπηρεσίες που μπορεί να προσφερθούν σε ένα μεγαλύτερο εύρος Ιδιωτών ασθενών παράλληλα με ασφαλισμένους του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Αρχίστε να μιλάτε πως πρέπει να δοθεί κίνητρο προς τους Ιατρούς του ΤΥΠΕΤ για να προσφέρουν την Ιδιωτική τους πελατεία από τα Ιδιωτικά τους Ιατρεία στο ταμείο μας με ανταποδοτικά οφέλη.

Αρχίστε να μιλάτε ότι πρέπει να προσελκύσουμε με έμμεσους και άμεσους τρόπους περισσότερους ασθενείς ασφαλισμένων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., αλλά και συγγενών ταμείων χωρίς να προβούμε σε στρατηγικές που αφορούν «τρίτους», ιδιώτες.

Πείτε την αλήθεια στα μέλη μας ότι για να εξασφαλισθεί η βιωσιμότητα του Ταμείου σε οικονομικούς όρους πρέπει να διευρυνθεί η πελατειακή μας βάση, πρέπει να διευρυνθεί η ασφαλιστική μας βάση, η ακόμη και να τροποποιηθούν βασικά πάγια μέχρι σήμερα δεδομένα όπως ο τρόπος κάλυψης των αναγκών υγείας των ασφαλισμένων, οι εισφορές κ.ά.

Για να αυξηθεί η εισροή Ιδιωτών αλλά και η συγκράτηση των ασθενών μελών μας εντός των δομών του ΤΥΠΕΤ , απαιτείται μια πολιτική προώθησης των υπηρεσιών, αρχίζοντας από φορείς που ήδη τελούν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με το ΤΥΠΕΤ αλλά και την Εθνική Τράπεζα και σε συζύγους και Συγγενείς Α' & Β' βαθμού εργαζομένων της Εθνικής και του ΤΥΠΕΤ.

Για να ανοίξει τις «πύλες» του το «Τ.Υ.Π.Ε.Τ.» σε Ιδιώτες, είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει άμεσα Νομοτεχνική και Φοροτεχνική μελέτη, που θα αποτρέπει παντελώς και την παραμικρή δυνατότητα κερδοσκοπικής δραστηριότητας.

Διαθέτει το Δ.Σ. και σωστότερα το Προεδρείο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. πολιτική βούληση; Αν δεν υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός και θέσπιση μακροχρόνιων αναπτυξιακών πλάνων το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεν θα επιβιώσει.

Θα αναφερθώ τώρα στα πεπραγμένα του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού:

οποιαδήποτε διοικητική απόφαση επιφέρει και οικονομικό αποτέλεσμα είτε θετικό είτε αρνητικό για το Ταμείο. Αυτοί οι δύο απολογισμοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Είναι λάθος να είναι αποκομμένοι, γιατί έτσι -όπως βολεύει κάθε φορά- ρυθμίζεται ανάλογα η υπερψήφιση ή η καταψήφισή τους.

Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα που μπορεί να σας φανούν χρήσιμα, προκειμένου να σχηματίσετε πληρέστερη εικόνα για την άρρηκτη σχέση μεταξύ των απολογισμών :

Η αξιοποίηση του συστήματος SAP για τον έλεγχο των δαπανών και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων στοίχισε €494.000.- για το 2014, ετήσια συντήρηση, άδειες χρηστών και ημέρες εργασίας

Ο έλεγχος για τα νοσήλια των ασφαλισμένων του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. σε δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές από την εταιρία Accurate στοίχισε €168.000.-

Η φύλαξη της κλινικής και της κατασκήνωσης του Διονύσου στοίχισε €146.000.- από την ιδιωτική εταιρία SB security.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Κατασκήνωσης, οι καθαρισμοί κτηρίων και κατασκηνώσεων, η αιμοληψία και πολλά άλλα τα διαχειρίζονται εταιρίες.

Και το Outsourcing καλά κρατεί, βλέπε Εθνική Τράπεζα.

Μας αναφέρετε στον απολογισμός σας ότι μειώθηκε η φαρμακευτική δαπάνη αλλά διαβάζοντας το λογαριασμό Γενικής εκμετάλλευσης ανακαλύπτουμε ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αυξηθεί κατά €697.000 χωρίς να δίνεται περαιτέρω ανάλυση ποιοι είναι οι λόγοι της αύξησης.

Η πληρότητα της κλινικής που διαφημίζεται ότι σημειώνει σημαντική αύξηση μάλλον σας διαψεύδει. 18.430 ημέρες Νοσηλείας, αν τις διαιρέσουμε με τις 73 ενεργές κλίνες της κλινικής, μας κάνουν 252 ημέρες πληρότητα.

Πέρσι αντίστοιχα είχαμε 241 ημέρες πληρότητα. Δηλαδή, η σημαντική αύξηση αποτυπώνεται στον αριθμό των 11ημερών.

Ο χρόνος κύριοι έχει 360 ημέρες για να τον φτάσουμε θέλουμε άλλες 107 ημέρες.

Δεν γνωρίζω κατά πόσο το Υγείας Μέλαθρο είναι η πρώτη επιλογή των ασφαλισμένων όπως αναφέρεται στην έκθεση του Δ.Σ. και που αποσκοπεί η δημιουργία Τέταρτου χειρουργείου στην ανακαίνιση και την αναδιαμόρφωση των χώρων των χειρουργείων μετά την ευγενική κατά τα άλλα χορηγία της Εθνικής Τράπεζας με το ποσό των €800.000

293 ημέρες έχουν περάσει, μετά από προκήρυξη και διαδικασία-παρωδία για την κάλυψη των θέσεων Γεν. Διευθυντή και Αναπληρωτών και ακόμη δεν έχουμε δει στις θέσεις τους τούς επιλεγέντες.

293 ημέρες έχουν περάσει και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η επιτροπή για τη δημιουργία σύγχρονου Οργανογράμματος των υπηρεσιών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα κ. Γέρουλα

293 ημέρες έχουν περάσει και ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η επιτροπή που θα συνέτασσε νέο Κανονισμό Εργασίας Προσωπικού

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Θέλω να αναφερθώ τώρα σε μερικά σημεία, που το Προεδρείο φαίνεται ότι τα αγνοεί:

  • Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική για την ασφάλεια των πληροφοριών, σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων κυρίως σε προσβάσεις ιατρικών φακέλων.
  • Δεν είναι σαφής και καταγεγραμμένη η σχέση Επιτροπών, Μελών του Δ.Σ. και διοικητικών οργάνων του Ταμείου καθώς και ο τρόπος υλοποίησης αποφάσεων του Δ.Σ.
  • Δεν υπάρχει πλαίσιο λειτουργικών και ποιοτικών δεικτών παρακολούθησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
  • Δεν υπάρχουν δομημένες διαδικασίες υποβολής παραπόνων ή προτάσεων βελτίωσης των μελών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
  • Δεν είχε γίνει αποτύπωση των διαδικασιών που ισχύουν στο Ταμείο (διαγράμματα ροών, λήψη αποφάσεων, κ.λπ.).
  • Δεν γίνονται ψυχομετρικά τεστ στα στελέχη και τους υπεύθυνους κατασκηνώσεων. Στηριζόμαστε στην παραδοσιακά καλή σχέση μαζί τους. Θυμηθείτε τον συγκυβερνήτη της Lufthansa πόσα παιδιά και ανθρώπους σκότωσε, ενώ η εταιρία παραδέχτηκε ότι οι πιλότοι της δεν περνάνε ψυχολογικά τεστ. Τα στελέχη και οι υπεύθυνοι των κατασκηνώσεων διαχειρίζονται τα παιδιά μας.
  • Στη μεταφορά από τα κέντρα αιμοληψίας προς το Αιματολογικό εργαστήριο δεν τηρούνταν μέχρι πρόσφατα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.

Αν και από το 2010 έχει καταρτιστεί Κανονισμός Προμηθειών, για τον καθορισμό διαδικασιών για δαπάνες αγορών, παγίων και υπηρεσιών τρίτων, στο μεγαλύτερο μέρος δεν τηρούνται οι διαδικασίες με αποκορύφωμα να μη συγκαλούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια προμηθειώ

Επιπλέον, απουσιάζει κάθε έννοια προγραμματισμού των μελλοντικών αναγκών, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο προγραμματισμός τους και, κυρίως, η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων, γεγονός που ενδεχομένως να αποβεί ακόμη πιο επιζήμιο για το Ταμείο

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός προμηθειών δεν συνοδεύεται από συνοπτικές μελέτες σκοπιμότητας της επένδυσης που θα συνδέεται με τη σχέση οφέλους - κόστους

Να μιλήσουμε για τα κρίσιμα θέματα πληροφορικής, που άπτονται άμεσα με τον εκσυγχρονισμό του Ταμείου:

Καλά είναι τα βραβεία, κ. Πρόεδρε, και αναφέρομαι στο Βραβείο Αριστείας Πληροφορικής του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. στα BITE,

Αλλά όπως είναι γνωστό:

1. Δεν έχει ενεργοποιηθεί ο ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος του ασθενούς, ώστε να είναι προσβάσιμος από όλους τους ιατρούς, με αποτέλεσμα το ενδεχόμενο να μην αξιολογείται επαρκώς η αναγκαιότητα διενέργειας εξετάσεων

2. Δεν έχει ενταχθεί στο SAP το Οδοντιατρικό, Φυσικοθεραπευτήριο και δεν καταχωρούνται τα αναλυτικά στοιχεία των χειρουργείων στο

3. Δεν έχει αξιοποιηθεί η δυνατότητα του web.

4. Δεν υπάρχει Intranet και εσωτερική επικοινωνία, αλλά ούτε και επιχειρησιακές διαδικασίες και ροές.

5. Δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά πρωτόκολλα επικοινωνίας και συγκεκριμένη διαδικασία εσωτερικής επικοινωνίας προσωπικού και υπηρεσιών.

6. Δεν υπάρχει έστω και υποτυπώδης ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων.

7. Γενικά, στο προεδρείο δεν επικρατεί η «πληροφοριακή κουλτούρα».

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού θα αναφερθώ και στο Τηλεφωνικό Κέντρο,

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είναι περιορισμένη. Η υφιστάμενη κατάσταση αδικεί την εικόνα του Ταμείου, ενώ επιβαρύνει αρκετούς εργαζομένους, διότι δεν υπάρχει ορθολογική κατανομή του φόρτου εργασίας.

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. παρέχει υπηρεσίες υγείας, στις οποίες η ευχερής πρόσβαση και η ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων/ασθενών είναι όχι απλώς κεφαλαιώδους σημασίας, αλλά ζήτημα -κυριολεκτικά- ζωής και θανάτου.

Ένα Help Desk και ένα σύγχρονο Call Center που θα εξυπηρετούσε τους 55.000 ασφαλισμένους του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., σε συνδυασμό με οργανωτικές και λειτουργικές αλλαγές και επαρκή εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού, θα προδιαθέτει για την παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης προς όλους τους συναλλασσόμενους με το Ταμείο.

Όσον αφορά την αντιμετώπιση του Ανθρώπινου Δυναμικού:

Το Ταμείο έχει την τύχη να στελεχώνεται με ανθρώπινο δυναμικό, που διαθέτει σημαντικές δεξιότητες, ενδιαφέρον, εργασιακό ήθος και κυρίως την επιθυμία να εργαστεί για τον εκσυγχρονισμό του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι άρτια καταρτισμένοι. Εργάζονται δε με πλήρη αυταπάρνηση. Υπάρχουν γιατροί αμειβόμενοι με 1.200 € καθαρά για πλήρες ωράριο, όταν στην Τράπεζα ένα μεσαίο στέλεχος αμείβεται με πολύ περισσότερα.

Όμως, από τη μεριά μας οφείλουμε να μεριμνήσουμε:

για την περαιτέρω αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού, την κατανομή του ανά ειδικότητα, επίπεδο εκπαίδευσης και γνώσης, στα κατάλληλα τμήματα.

Πρέπει να θεσπιστεί διαδικασία αξιολόγησής του σε όλες τις βαθμίδες και ειδικότητες για τη βέλτιστη αξιοποίησή του, αλλά και τον εντοπισμό εκπαιδευτικών αναγκών.

Οφείλουμε να αποδεχθούμε τη δημιουργία αμερόληπτου Συστήματος Προσλήψεων και Συστήματος Αμοιβών. Πρέπει άμεσα να αναβαθμίσουμε το εργασιακό περιβάλλον για αύξηση της παραγωγικότητας και επιτέλους να εμπιστευθούμε το Ανθρώπινο Δυναμικό του Ταμείου.

Και τέλος, ένα μικρό σχόλιο για τις Κατασκηνώσεις

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. παραδοσιακά έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του και σε τομείς που δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην Υγεία, όπως η λειτουργία κατασκηνώσεων, οι ανταλλαγές, οι οικογενειακές διακοπές και το θέρετρο στη Ραψάνη. Οι δραστηριότητες αυτές συνιστούν δράσεις με αμφίβολο οικονομικό αποτέλεσμα.

Όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία, οι εν λόγω δράσεις από το 2010 μέχρι σήμερα ζημίωσαν το Ταμείο κατά 2,1 εκ € . Κατασκηνώσεις 1,6€ εκ - και η Ραψάνη 508 € χιλ. - ενώ οι αποσβέσεις παγίων μέχρι σήμερα έχουν ανέλθει στο 1,1 € εκ.

Η ζημία είναι υπερπολλαπλάσια, εάν προστεθεί το ύψος της επένδυσης για τις δομές αυτές καθώς επίσης και τα κέρδη από ενδεχόμενη εναλλακτική χρήση τους.

Οι δράσεις αυτές απαιτούν τεχνογνωσία και ευέλικτο τρόπο διοίκησης και διαχείρισης, που δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με το υφιστάμενο συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης.

Σχετικά με το θέρετρο της Ραψάνης, στην τελευταία Ολομέλεια αποφασίστηκε η κατάθεση μελέτης, για τα απαραίτητα έργα συντήρησης του θερέτρου.

Παλαιότερες μελέτες των τεχνικών υπηρεσιών έχουν διαπιστώσει ότι απαιτούνται σημαντικά έργα στήριξης.

Με το δεδομένο ότι το θέρετρο δεν βρίσκεται σε δημοφιλή προορισμό, ίσως πρέπει να εξεταστεί ή η παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτους, ή σε συλλόγους μας ή και ακόμη και η πώλησή του έναντι αντιτίμου, συμφέροντος για το Ταμείο.

Τέλος, όσον αφορά τις Κατασκηνώσεις και ενώ επίκειται η λήξη σύμβασης της Λούτσας Πρεβέζης και πολλά άλλα χρονίζοντα προβλήματα, νομιμοποιήσεων και διεκδικήσεων από τρίτους, ίσως θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενοικίασης των χώρων για όσο διάστημα παραμένουν εκτός λειτουργίας: έτσι, εξασφαλίζεται η εισροή πόρων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και επιπλέον μπορούν να τεθούν όροι στο μισθωτή για συντήρηση ή και βελτίωση των εγκαταστάσεων.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι

Με την ομιλία μου προσπάθησα να αναδείξω την ουσία των προβλημάτων και των προβληματισμών μου για το Ταμείο μας. Πιστεύω ότι η καλή πορεία του προς το μέλλον θα επιδράσει θετικά και σε πολλαπλά επίπεδα. Και πρώτα απ' όλα στην ψυχοσύνθεσή μας. Αντίδοτο στην κρίση δεν είναι μόνο η πολυπόθητη δόση, είναι η αλλαγή νοοτροπίας μας, λίγο πιο «ανοιχτή», λιγότερο εγωκεντρική, περισσότερο ανθρωπιστική.

Πέρα από το όραμα, πρέπει να εφαρμόσουμε και την κατάλληλη οργάνωση ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτό το όραμα.

Πρέπει να υπάρξει άμεσα επιχειρησιακό και στρατηγικό σχέδιο εμπλουτισμένο με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και βάζοντας στην άκρη τα μικροσυμφέροντα μας να κάνουμε μια γενναία αρχή ώστε να υπάρχει αύριο για το ταμείο μας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους σήμερα

Καταψηφίζω το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό

Σας ευχαριστώ πολύ

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!