Διάρθρωση ΤΥΠΕΤ

ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικίας Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΛΑΣ Δημήτριος Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ