Ο Μετασχηματισμός του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με χαρακτηριστικά Εταιρικής διακυβέρνησης και όχημα την κοινωνική επιχειρηματικότητα

2016-02-13

Έχουν συμπληρωθεί επτά (7) χρόνια από τη σημαντικότερη μεταπολεμική οικονομική κρίση της χώρας, η οποία αν και σοβούσε αρκετά χρόνια πριν οξύνθηκε από τη διεθνή οικονομική κρίση, επηρεάζοντας αρνητικά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα που αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα ρευστότητας. 

Ζούμε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο όχι μόνο για την Ελληνική αλλά και την Παγκόσμια οικονομία, παράλληλα όμως είναι και μια εποχή πολύ μεγάλων προκλήσεων για τον ευρύτερο κλάδο της Υγείας. Τα συστήματα υπηρεσιών υγείας είναι δυναμικά και πολύπλοκα και ως εκ τούτου απαιτούνται από την εκάστοτε ηγεσία αυξημένες διαχειριστικές δεξιότητες.

Οι δράσεις του ΤΥΠΕΤ απαιτούν τεχνογνωσία και ευέλικτο τρόπο διοίκησης και διαχείρισης. Το Ταμείο βρίσκεται σε κομβικό σημείο που επιτάσσει ριζική αντιμετώπιση των μακροχρόνιων προβλημάτων για τη βιωσιμότητά του.

Με γνώμονα ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα θετικά σημεία και οι μέχρι σήμερα επωφελείς ενέργειες, πρέπει να γίνει ένα βήμα παραπέρα με την ενσωμάτωσή τους στο νέο διαμορφούμενο περιβάλλον στον κλάδο υγείας. Οφείλουμε να μείνουμε προσηλωμένοι στις αρχές μας και - κυρίως - στους στόχους μας. Ο αγώνας μας για την επιβίωση του Ταμείου μας θα πρέπει να γίνει με συνέπεια, σωφροσύνη και προσοχή.

Τα επόμενα χρόνια, θα επέλθουν τεράστιες αλλαγές στον κλάδο της υγείας. Η επιβίωση και η θωράκιση του ΤΥΠΕΤ οφείλει να αποτελέσει πρωταρχικό μας στόχο, ώστε να παρέχει ισότιμη μεταχείριση και υψηλού επιπέδου φροντίδα, και τα μέλη του να απολαμβάνουν ένα ανθρωποκεντρικό, δίκαιο και βιώσιμο Ταμείο με διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια υψηλής ποιότητας φροντίδα. Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτούνται αναδιοργάνωση, διοίκηση με αποδοτική λειτουργία, πρωτοποριακό και αποτελεσματικό σύστημα υπηρεσιών υγείας με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και την κατάργηση της γραφειοκρατίας, επικέντρωση στον ασθενή, ισοτιμία και ασφάλεια.

Απαιτείται ο άμεσος μετασχηματισμός του με χαρακτηριστικά εταιρικής διακυβέρνησης και όχημα την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Εν κατακλείδι, επιτυχής μετασχηματισμός του Ταμείου (λόγω των σημαντικών περιθωρίων που υπάρχουν) θα οδηγήσει σε θεαματικές βελτιώσεις των υπηρεσιών του με αντίστοιχα αυξανόμενη ικανοποίηση των μελών του με αποτέλεσμα να δοθεί ώθηση σε καινοτόμες και δυναμικές λύσεις καλύπτοντας ταυτόχρονα οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους.

ΓΝΩΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Το όραμα και η όρεξη για δουλειά δεν αρκούν, πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από αυξημένη γνώση, στρατηγική, οργάνωση, αξιοποίηση της τεχνολογίας, ισοτιμία και ασφάλεια, διαφορετικά το Ταμείο κινδυνεύει να οδηγηθεί σε αχαρτογράφητα νερά, ακόμη και σε άτακτη χρεωκοπία.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Ο νέος στρατηγικός ρόλος του Ταμείου, σε σχέση με το γενικό πλαίσιο μετασχηματισμού, θα πρέπει να κινηθεί σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο με στόχο:

 • Την οργάνωση της κεντρικής και περιφερειακής Διοίκησής του
 • Τον εκσυγχρονισμό οργάνωσης και λειτουργίας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
 • Τις ενιαίες Διαδικασίες για την Αγορά Υπηρεσιών Υγείας (με βάση τη μέθοδο του capitation)
 • Την ορθολογική διαχείριση διαθέσιμων πόρων
 • Την τεχνοκρατική στελέχωσή του
 • Το νέο σύστημα αμοιβών προσωπικού με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας
 • Τη μέριμνα για το χειρισμό των χρόνιων παθήσεων
 • Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Την πολιτική για ενιαία πακέτα παροχών υγείας, σε συνδυασμό με την ατομική κάρτα υγείας
 • Την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου με μέτρα ελέγχου δαπανών και διαφάνεια
 • Την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής οργάνωσης με σύστημα διαχείρισης κινδύνων
 • Την παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής αποφάσεων

ΔΗΜΟΣΙΑ & ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ και μετά τι ???

Και για όσους σας κλείνουν το μάτι με αγωνιστικά καλέσματα συνεργασίας μιλώντας ταυτόχρονα για 'Δημόσιο, δωρεάν σύστημα υγείας για όλο το λαό' και 'κατάργηση εισφοράς εργαζομένου' αλλά και 'αλλαγή πορείας του ΤΥΠΕΤ', 'Αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο που μόνο οι εργαζόμενοι αποφασίζουν', 'αναβάθμιση & διεύρυνση της κλινικής', είτε δε γνωρίζουν από συστήματα υγείας είτε εξυπηρετούν πολιτικά και κομματικά συμφέροντα. ΔΗΜΟΣΙΟ & ΔΩΡΕΑΝ σύστημα υγείας σημαίνει ΚΛΕΙΣΙΜΟ του ΤΥΠΕΤ με μετάβαση στον ΕΦΚΑ και μοναδικό στρατηγικό αγοραστή τον ΕΟΠΥΥ.

Άρθρο παρέμβαση του συναδέλφου Δημήτρη Πλα, Ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.Άρθρο παρέμβαση του συναδέλφου Δημήτρη Πλα, Ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε