Απόψεις - θέσεις

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με δικό του καταστατικό, διοικείται από είκοσι πέντε (25) μέλη, εκλεγόμενα από τους συναδέλφους της Εθνικής Τράπεζας, αφού προηγηθεί σύσταση 40-μελών παρατάξεων, ενώ βασική προϋπόθεση συνιστά τα τακτικά μέλη να ανήκουν σε ένα εκ των τριών συλλόγων της...

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. είναι ο φορέας υγείας που από την ίδρυσή του προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες στους ασφαλισμένους (εργαζομένους και συνταξιούχους της Εθνικής Τράπεζας), γεγονός που εμπέδωσε σε όλους ασφάλεια και εμπιστοσύνη στις δύσκολες ώρες.

Η νέα Διοίκηση του ΤΥΠΕΤ, που ανέλαβε ήδη τα καθήκοντά της μετά τη συγκρότηση της και την κατανομή των θέσεων ευθύνης, έχει ένα φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για όλους τους τομείς που αφορούν στη λειτουργία του Τομέα Υγείας.

Στις 24.5.2017 και από ώρα 8:30 έως και 17:30, διεξήχθησαν ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν τα μέλη του Ταμείου Υγείας που αναγράφονται στις μηχανογραφημένες καταστάσεις και στις καταστάσεις ψηφισάντων.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε