Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της τριετίας 2017-2020

2017-07-18

Η νέα Διοίκηση του ΤΥΠΕΤ, που ανέλαβε ήδη τα καθήκοντά της μετά τη συγκρότηση της και την κατανομή των θέσεων ευθύνης, έχει ένα φιλόδοξο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για όλους τους τομείς που αφορούν στη λειτουργία του Τομέα Υγείας.

Ένα σχέδιο που έχει ως αφετηρία & ως προορισμό τον Άνθρωπο, τον συνάδελφο, τον εργαζόμενο και την εργαζόμενη, τον συνταξιούχο, το παιδί και την οικογένεια.

Ξεκινάμε με αφετηρία τη διαδικτυακή έρευνα και το στοχευμένο ερωτηματολόγιο προς τα μέλη μας. Περνάμε στην οργάνωση & την αξιοποίηση του Ανθρώπινου δυναμικού κατ' αρχήν και στη συνέχεια στην Ανασυγκρότηση των υποδομών και του Πλαισίου συστήματος διακυβέρνησης, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές δυνατότητες και το νέο μοντέλο επαγγελματικής διοίκησης. Φθάνουμε στις Υπηρεσίες παροχών υγείας καθώς και στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια περίθαλψη για να συμπληρώσουμε τον στρατηγικό σχεδιασμό της τριετίας με τα θέματα Πρόνοιας - Κοινωνικής επιχειρηματικότητας και Αξιοποίησης της περιουσίας του ΤΥΠΕΤ, με Τεχνογνωσία, ευέλικτο τρόπο διοίκησης & διαχείρισης που θα εξασφαλίσουν την Βιωσιμότητά του.

Χαρακτηρίζουμε φιλόδοξο το στρατηγικό σχέδιο της νέας Διοίκησης του ΤΥΠΕΤ, όχι για να αρκεστούμε σε λιγότερα, αλλά γιατί έχουμε την πεποίθηση ότι μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα.

Είναι φανερό ότι το στρατηγικό σχέδιο της τριετίας έχει τομές ουσιαστικής αναβάθμισης του ΤΥΠΕΤ, που θα δώσουν περιεχόμενο ποιότητας και διαχρονική αξία στις παροχές υγείας αλλά και στις σχέσεις του με τα μέλη - ασφαλισμένους του Ταμείου Υγείας.

Σε αυτή την πρώτη ενημέρωση, παρουσιάζουμε τους βασικούς πυλώνες του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της τριετίας 2017-2020 και στη συνέχεια στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής περιοδικής έκδοσης του περιοδικού «τα νέα του τυπετ» αλλά και έκτακτα ανάλογα με την πορεία & τα στάδια υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου, η ενημέρωσή σας θα είναι σταθερή και εξειδικευμένη.

Η νέα εποχή για το ΤΥΠΕΤ αρχίζει με αισιοδοξία & αυτοπεποίθηση και κυρίως με τη βεβαιότητα ότι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε ακόμη και σήμερα, στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, να κάνουμε τους στόχους μας στα θέματα Υγείας, πραγματικότητα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΡΙΕΤΙΑ 2017 - 2020

Πυλώνες ανάπτυξης του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με ιεράρχηση στόχων & χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους

1. Αλλαγή μοντέλου διοίκησης

Ανάθεση διακριτών ρόλων σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε η ευθύνη να έχει πρόσωπο.


2. Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαδικασίες:

α) Οργανόγραμμα (Αντίστοιχο με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης)

β) Κανονισμός Εργασίας

γ) Καθορισμός καθηκόντων - αρμοδιοτήτων - περιγραφή θέσεων εργασίας

δ) Αξιολόγηση

ε) Πειθαρχικά (μοντέλο Τράπεζας)

στ) Εκπαίδευση

Αρχές:

α) Διάλογος - Συμμετοχή

β) Ισότητα - Δικαιοσύνη - Ισοπολιτεία

γ) Ίσες ευκαιρίες ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας


3. Εκσυγχρονισμός - Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Υποδομές:

Διεύρυνση Υποδομών, για την πλήρη ανασυγκρότηση των Δομών Υγείας (Κλινική, Αμβροσίου, Πολυϊατρεία)

Πλαίσιο Συστήματος Διακυβέρνησης:

α) Logistics - Κανονισμός και Λειτουργία Επιτροπής Προμηθειών

β) Δημιουργία Κέντρου Κοστολόγησης και ενσωμάτωση Τμήματος Εσόδων

γ) Ηλεκτρονική αποπληρωμή δαπανών και νοσηλίων με ενσωμάτωση Κανονισμού

Παροχών και Κ.Ε.Ν. (Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο)

δ) Δημιουργία Διεύθυνσης Διοικητικής Πληροφόρησης MIS

ε) Αναβάθμιση της ηλεκτρονικής σελίδας (site www.typet.gr)

στ) Επικοινωνία


4. Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Περίθαλψη

  • Ηλεκτρονικός φάκελος
  • Ετήσιος προληπτικός έλεγχος(Check up), με ειδοποίηση για τις επόμενες εξετάσεις με SMS
  • Πρωτόκολλα ιατρικών πράξεων και φαρμάκων
  • Κέντρο Βοήθειας (Help desk με σύστημα υποδοχής και κατεύθυνσης ασθενών)
  • Βοήθεια στο σπίτι σε συγκεκριμένες ευαίσθητες ομάδες (υψηλού κινδύνου)
  • Ιατρικά Κέντρα Αστικού Τύπου 24ωρης λειτουργίας
  • Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση με μείωση του χρόνου αναμονής των ραντεβού. Βελτίωση της παρακολούθησης των ασθενών από τους γιατρούς


5. Πρόνοια - Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

  • Αξιοποίηση παράλληλων δράσεων του Ταμείου Υγείας (κατασκηνώσεις, ανταλλαγές, οικογενειακές διακοπές) με χαρακτηριστικά Εταιρικής διακυβέρνησης & όχημα την κοινωνική επιχειρηματικότητα


6. Περιφρούρηση και αξιοποίηση περιουσίας Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

  • Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και ευέλικτος τρόπος διοίκησης και διαχείρισης
Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε