Φάρμακα & φαρμακευτική Δαπάνη - άρθρο μέλους Δ.Σ ΤΥΠΕΤ Αναστάσιου Πόπτση

2017-10-30

Με τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και την ανακάλυψη διαφόρων φαρμάκων -κυρίως των αντιβιοτικών και των εμβολίων- οι άνθρωποι ζουν περισσότερα και πιο ποιοτικά από άποψη υγείας χρόνια.

Ταυτόχρονα όμως, λιγότερο παιδιά γεννιούνται και έτσι δημιουργείται το πρόβλημα της γήρανσης του πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι ολοένα πληθαίνουν στις αναπτυγμένες χώρες τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και μειώνονται τα νεαρότερα.

Η φαρμακευτική δαπάνη επιβαρύνεται με αυξανόμενο ρυθμό λόγω αυτής της γήρανσης του πληθυσμού αλλά και της βελτίωσης της παρεχόμενης περίθαλψης, καθώς όλο και περισσότερες σοβαρές και μη ιάσιμες στο παρελθόν ασθένειες πλέον καθίστανται χρόνιες νόσοι. Ακόμη, κάθε χρόνο ανακαλύπτονται νέες θεραπείες στις οποίες χορηγούνται καινοτόμα, αποτελεσματικά αλλά ταυτόχρονα ακριβά φάρμακα.

Για τα κράτη αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία, το κόστος της φαρμακευτικής περίθαλψης αποτελεί σημαντικό ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού των δαπανών Υγείας.

Για τον λόγο αυτό, έχουν αναζητηθεί μέτρα που θα εξορθολογήσουν αυτή τη δαπάνη, χωρίς να υποβαθμίζεται η θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενή. Ήδη, στην Ελλάδα από το 2012 έχει νομοθετηθεί η συνταγογράφηση δραστικής ουσίας, σύμφωνα με την οποία μπορεί να χορηγείται το σημαντικά φθηνότερο αλλά θεραπευτικά ισοδύναμο γενόσημο φάρμακο. Παρόλα αυτά, ακόμη η χώρα υπολείπεται σε σύγκριση με άλλες αναπτυγμένες χώρες σε αυτόν τον τομέα.

Προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης των ασθενών θα άρουν εν μέρει τις αμφιβολίες και προκαταλήψεις σχετικά με την ασφάλεια των γενοσήμων. Παράλληλα, σταθερά μέτρα όπως η συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας, η αποζημίωση των γενοσήμων και το δικαίωμα υποκατάστασης από τους φαρμακοποιούς, θα βοηθήσουν στη μετατόπιση της κατανάλωσης από τα πρωτότυπα προς τα γενόσημα φάρμακα. 

Καθώς η Ελλάδα είναι χώρα παραγωγής γενόσημων φαρμάκων, μία τέτοια κατεύθυνση θα ενισχύσει ταυτόχρονα και την οικονομία του τόπου, η οποία προσφέρει και πολλές θέσεις εργασίας.

Αναστάσιος Πόπτσης

Φαρμακοποιός Msc

Μέλος Δ.Σ. ΤΥΠΕΤ

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε