Βρεφονηπιακοί

Ενημερώνονται τα ενδιαφερόμενα μέλη του Ταμείου Υγείας ότι η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.), αποφάσισε τη χορήγηση επιδόματος νηπιαγωγείου για παιδιά τα οποία φοίτησαν σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία κατά τη σχολική περίοδο 2015-2016 (αφορά στα γεννηθέντα το έτος 2010).

Επίδομα Οικιακής Βοηθού Σχολικής περιόδου 2013 - 2014 Καταβάλλεται το ποσό των € 231,00/μήνα για τη σχολική περίοδο 2013 - 2014 και χορηγείται μόνο για περιοχές στις οποίες δεν λειτουργεί δημόσιος, δημοτικός ή ιδιωτικός σταθμός ο οποίος εξυπηρετεί την ηλικία του παιδιού (απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης από αρμόδια αρχή).

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε