Συμβεβλημένοι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Αττικής-Περιφέρειας, Σχολικής περιόδου 2013 - 2014

2013-11-09

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προχωρά στην υπογραφή συμβάσεων με βρεφονηπιακούς σταθμούς και για τη σχολική περίοδο 2013 - 2014. 

Για τον λόγο αυτό, θεωρούμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε λεπτομερώς σχετικά με το καθεστώς της υπογραφής συμβάσεων, καθώς συχνά παρατηρούνται φαινόμενα μη τήρησης συμβατικών υποχρεώσεων από πλευράς των ιδιοκτητών των βρεφονηπιακών σταθμών. Κατάλογος Το Ταμείο Υγείας με την υπογραφή της σύμβασης δίνει τη δυνατότητα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς να εισπράξουν προκαταβολικά το 50% των ετήσιων διδάκτρων κατά τον μήνα Νοέμβριο (βάσει των αιτήσεων εγγραφής) και να εξοφληθούν κατά τον μήνα Απρίλιο, παρέχοντάς τους έτσι ένα σημαντικότατο οικονομικό κίνητρο.

 Πρέπει ακόμη να γνωρίζετε ότι το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. παρακολουθώντας τους ρυθμούς διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών των βρεφονηπιακών σταθμών προς την πελατεία τους (κολυμβητήριο, εκμάθηση μουσικού οργάνου, ρυθμική γυμναστική, computer, κ.λ.π.) και εκτιμώντας ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν μπορούν να ενταχθούν στο βασικό πακέτο που συμφωνήθηκε με το Ταμείο Υγείας, δίνει στους σταθμούς τη δυνατότητα είσπραξης επιπλέον χρηματικών ποσών, εφόσον φυσικά το ασφαλισμένο μέλος μας (γονέας) επιλέξει κάποια ή κάποιες εκτός «πακέτου» δραστηριότητες για το παιδί του.

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί οι οποίοι δηλώνουν δωδεκάμηνη λειτουργία, είναι υποχρεωμένοι να εξυπηρετούν τα μέλη μας καθ'όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου (από 01.09.2013 έως 31.08.2014).Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι υπογραφόμενες συμβάσεις είναι ετήσιας διάρκειας. Πριν από την ανανέωσή τους προηγείται πάντοτε συμφωνία από τα δύομέρη (Τ.Υ.Π.Ε.Τ., βρεφονηπιακοί σταθμοί) για τους όρους της σύμβασης, τα δίδακτρα και τα κόστη εγγραφής και υλικού.

Συνάδελφοι,Όπως το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. σέβεται και τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, το ίδιο απαιτεί και από τους ιδιοκτήτες των συνεργαζόμενων βρεφονηπιακών σταθμών.Θεωρείται απαράδεκτο το συχνό φαινόμενο των επιπλέον χρεώσεων για τη φοίτηση παιδιών ασφαλισμένων μελών μας σε οποιονδήποτε βρεφονηπιακό σταθμό. Ζητάμε από εσάς, τα ασφαλισμένα μέλη, που αντιμετωπίζετε τέτοια φαινόμενα, να καταγγείλετε εγγράφως στο αρμόδιο Γραφείο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. τον σταθμό που δεν τηρεί τους όρους της σύμβασης. 

Να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση μη γραπτής και επώνυμης καταγγελίας το Ταμείο Υγείας δεν μπορεί να παρέμβει. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλετε ουσιαστικά στην προσπάθεια του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. να συνεργάζεται με βρεφονηπιακούς σταθμούς που πραγματικά ενδιαφέρονται για την εξυπηρέτηση της πελατείας τους και όχι στην ανέξοδη προβολή τους.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε