Επίδομα Βρεφονηπιακού σταθμού Σχολικής περιόδου 2013 - 2014

2013-11-09

Για το διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2013 έως και την 31η Αυγούστου 2014 καταβάλλεται το ποσό των € 231,00/μήνα.Δικαιούχοι του επιδόματος βρεφονηπιακού σταθμού είναι:

  • Γυναίκες, τακτικά μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών (γεννηθέντα το έτος 2009).
  • Άνδρες, τακτικά μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., με παιδιά ηλικίας μέχρι 4 ετών (γεννηθέντα το έτος 2009), με την προϋπόθεση ότι εργάζεται η σύζυγος.

Στην περίπτωση αυτή προσκομίζονται:

α) βεβαίωση του εργοδότη της συζύγου με αναγραφή της ημερομηνίας πρόσληψης ή βεβαίωση Ασφαλιστικού ή άλλου Οργανισμού όταν αυτή αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό στοιχείο εργασίας

β) μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ. Εάν πρόκειται για νέα έναρξη εργασίας τότε απαιτείται και αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ και

γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 από το μέλος ότι: «σε περίπτωση διακοπής εργασίας της συζύγου μου θα ενημερώσω άμεσα το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Γραφείο Βρεφονηπιακών)».

  • Πολύτεκνοι άνδρες, τακτικά μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., για ένα (1) παιδί ηλικίας έως 4 ετών (γεννημένο το 2009). Δεν απαιτείται να εργάζεται η σύζυγος.
  • Άνδρες, τακτικά μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., οι οποίοι έχουν τρία (3) παιδιά και η σύζυγός τους δεν εργάζεται, δικαιούνται το επίδομα για ένα (1) παιδί (ή για δύο (2) εάν είναι δίδυμα) ηλικίας μέχρι 4 ετών, με την προϋπόθεση φυσικά το μεγαλύτερο σε ηλικία παιδί να μην φοιτά σε τάξη μεγαλύτερη της γ΄ Γυμνασίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τακτικό μέλος που ασφαλίζει το παιδί δεν πρέπει να βρίσκεται σε γονική άδεια ανατροφής τέκνου ή να πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί κατά την διάρκεια της σχολικής περιόδου.

  • Το επίδομα καταβάλλεται και για μη ασφαλισμένα στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. παιδιά, όταν ο ένας γονέας εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα αλλά ο κύριος ασφαλιστικός φορέας του παιδιού δεν χορηγεί αντίστοιχο επίδομα, σύμφωνα με σχετική βεβαίωση που προσκομίζεται στο Ταμείο Υγείας, μαζί με αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον γονέα που ασφαλίζει το παιδί, με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ:

  • Για συμβεβλημένους σταθμούς: στους σταθμούς με την εγγραφή του παιδιού.
  • Για μη συμβεβλημένους σταθμούς: στο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με την 1η απόδειξη πληρωμής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών (μηχανογραφημένες ή ταμειακής μηχανής) πρέπει να εκδίδονται στο όνομα του γονέα που εργάζεται στην Εθνική Τράπεζα, να αναφέρουν το όνομα του παιδιού, καθώς και τον μήνα ή το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορούν και να προσκομίζονται το ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ κάθε μήνα. Διευκρινίζεται ότι εφόσον πρόκειται για αποδείξεις παροχής υπηρεσιών «επί πιστώσει» τότε επισυνάπτεται και το αντίστοιχο «γραμμάτιο είσπραξης».

  • Για μη συμβεβλημένους σταθμούς Περιφέρειας: η αίτηση, τα δικαιολογητικά και η 1η απόδειξη πληρωμής αποστέλλονται στο Ταμείο Υγείας με συγκεντρωτική κατάσταση (ειδικό έντυπο με την ένδειξη ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ). Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά και οι αποδείξεις για βρεφονηπιακό σταθμό δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στην ίδια συγκεντρωτική κατάσταση με τα δικαιολογητικά και τις αποδείξεις που αφορούν σε οικιακή βοηθό. Με χωριστή συγκεντρωτική κατάσταση πρέπει να αποστέλλονται επίσης οι αποδείξεις βρεφονηπιακών σταθμών ή οικιακής βοηθού, όταν αφορούν σε διαφορετική σχολική περίοδο.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε