Επίδομα Βρεφονηπιακού Σταθμού - Οικιακής Βοηθού σχολ. περ. 2015-2016

2015-08-28

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου θα προχωρήσει στην υπογραφή συμβάσεων με βρεφονηπιακούς σταθμούς και για τη σχολική περίοδο 2015 - 2016. 

Για τον λόγο αυτό, θεωρείται σκόπιμη η λεπτομερής ενημέρωση σχετικά με το καθεστώς της υπογραφής συμβάσεων, καθώς συχνά παρατηρούνται φαινόμενα μη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από πλευράς των ιδιοκτητών των βρεφονηπιακών σταθμών. Το Ταμείο Υγείας με την υπογραφή της σύμβασης δίνει τη δυνατότητα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς να εισπράξουν προκαταβολικά το 50% των ετήσιων διδάκτρων κατά τον μήνα Νοέμβριο (βάσει των αιτήσεων εγγραφής) και να εξοφληθούν κατά τον μήνα Απρίλιο, παρέχοντάς τους έτσι ένα σημαντικότατο οικονομικό κίνητρο.

Πρέπει ακόμη να γνωρίζετε ότι το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., παρακολουθώντας τους ρυθμούς διεύρυνσης των παρεχομένων υπηρεσιών των βρεφονηπιακών σταθμών προς την πελατεία τους (κολυμβητήριο, εκμάθηση μουσικού οργάνου, ρυθμική γυμναστική, computer, κ.λ.π.) και εφόσον οι συγκεκριμένες υπηρεσίες δεν μπορούν να ενταχθούν στο βασικό «πακέτο» που συμφωνήθηκε με το Ταμείο Υγείας, η δυνατότητα είσπραξης επιπλέον χρηματικών ποσών, εφόσον φυσικά το ασφαλισμένο μέλος του Ταμείου Υγείας (γονέας) επιλέξει κάποια ή κάποιες εκτός «πακέτου» δραστηριότητες για το παιδί του, επαφίεται στη μεταξύ των δύο μερών συμφωνία. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί οι οποίοι δηλώνουν δωδεκάμηνη λειτουργία, είναι υποχρεωμένοι να εξυπηρετούν τα μέλη μας καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής περιόδου (από 01/09/2015 έως 31/08/2016).

 Τέλος, ενημερωτικά αναφέρεται ότι οι υπογραφόμενες συμβάσεις είναι ετήσιας διάρκειας. Της ανανέωσής τους προηγείται πάντοτε συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών (Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Βρεφονηπιακοί Σταθμοί) για τους όρους της σύμβασης, τα δίδακτρα και τα κόστη εγγραφής και υλικού. Όπως το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. σέβεται και τηρεί τις συμβατικές υποχρεώσεις του, το ίδιο απαιτεί και από τους ιδιοκτήτες των συνεργαζόμενων βρεφονηπιακών σταθμών. 

Θεωρείται απαράδεκτο το συχνό φαινόμενο των επιπλέον χρεώσεων για τη φοίτηση παιδιών ασφαλισμένων μελών του Ταμείου Υγείας σε οποιονδήποτε βρεφονηπιακό σταθμό. Το Ταμείο Υγείας ζητά από τα ασφαλισμένα μέλη του, εάν αντιμετωπίσουν παρόμοια φαινόμενα, να καταγγείλουν εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Γραφείο Βρεφονηπιακών) τον σταθμό ο οποίος δεν τηρεί τους όρους της σύμβασης. Είναι αυτονόητο ότι σε περίπτωση μη γραπτής και επώνυμης καταγγελίας το Ταμείο Υγείας δεν μπορεί να παρέμβει. 

Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε ουσιαστικά στην προσπάθεια του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. να συνεργάζεται με βρεφονηπιακούς σταθμούς που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση της πελατείας τους και όχι στην ανέξοδη προβολή τους.Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση επιβολής Φ.Π.Α. στα δίδακτρα, αυτός βαρύνει τα μέλη.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε