Χαρακτηριστικά Ε.Κ.Α.Α.

2015-12-19

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. χορηγεί την Ε.Κ.Α.Α. στα ασφαλισμένα μέλη του τα οποία μεταβαίνουν για προσωρινή διαμονή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Η κάρτα ισχύει για τουρισμό, επαγγελματικό ταξίδι, αναζήτηση εργασίας ή φοίτηση σε ξένα πανεπιστήμια.
  • Ο κάτοχος της κάρτας μπορεί να λαμβάνει παροχές σε είδος (δηλ. άμεσες και αναγκαίες ιατρικές πράξεις) στις χώρες της Ε.Ε., έχοντας το δικαίωμα της απευθείας πρόσβασης στις παροχές υπηρεσιών υγείας του κράτους προσωρινής διαμονής, μόνο όμως σε κρατικό ιατρό ή κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα.
  • Σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις, σε περίπτωση επίσκεψης σε ιδιωτική κλινική ή ιδιώτη ιατρό, εκτός του συστήματος ασφάλισης στο κράτος-μέλος της διαμονής, το κόστος επιβαρύνει το μέλος και όχι το Τ.Υ.Π.Ε.Τ.
Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε