Αίτηση έκδοσης και οδηγίες συμπλήρωσης της Ε.Κ.Α.Α.

2015-09-03

Οδηγίες συμπλήρωσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας Αίτηση

  • Α.Μ. - α/κ συμπληρώνεται ο αριθμός μητρώου του κατόχου της Ε.Κ.Α.Α.
  • Α ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ

Σ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ κυκλώνεται το Α για τους ασφαλισμένους και το Σ για τους συνταξιούχους.

  • Α ΑΜΕΣΟΣ

Ε ΕΜΜΕΣΟΣ κυκλώνεται το Α για τους άμεσα ασφαλισμένους και το Ε για τους έμμεσα.

  • Α.Μ. Αναφ. - α/κ συμπληρώνεται ο αριθμός μητρώου του άμεσου μέλους απ' όπου τα έμμεσα μέλη έλκουν το δικαίωμα της περίθαλψης
  • Οδός-αριθμός κ.λ.π., συμπληρώνονται τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας στην Ελλάδα.
Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε