Διοικητικό Συμβούλιο - Τομείς Δράσης Δ.Σ.

2017-07-10

Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικίας Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΛΑΣ Δημήτριος Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 


ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Φώτιος 
ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ Τατιάνα 
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος 
ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ Σταματία
ΚΑΡΛΟΣ Αλκιβιάδης
ΚΩΣΤΑΚΗΣ Στέφανος
ΜΙΝΤΖΙΑ Κωνσταντίνα
ΜΠΕΡΔΕΚΑΣ Ανάργυρος
ΠΙΣΧΙΝΑΣ Ανέστης (Εκπρόσωπος Συνταξιούχων)
ΠΟΠΤΣΗΣ Αναστάσιος 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης 
ΦΛΩΡΟΣ Σπυρίδων 
ΦΡΥΓΑΝΑ Σεβαστή 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ιωάννης
ΒΑΡΕΛΗΣ Κωνσταντίνος 
ΓΚΟΝΤΟΝΙΔΗΣ Στέφανος
ΔΙΓΚΟΛΗΣ Γεώργιος
ΜΠΕΡΤΕΣ Δημήτριος
ΤΣΑΤΣΑΣ Ιωάννης
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ Κυριάκος

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.Σ. (απόφαση Ολομέλειας αριθμ. 6/26.9.2017)

1. Περιουσίας & Ακινήτων

Συντονίστρια: ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική


2. Προμηθειών

Συντονιστής: ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικίας

Μέλη: Βάρελης Κωνσταντίνος, Γκοντονίδης Στέφανος, Διγκόλης Γεώργιος, Μπερτές Δημήτριος


3. Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Συντονιστής: ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικίας

Μέλη: Γκοντονίδης Στέφανος, Χατζηθεοδώρου Κυριάκος


4. Κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριμνας

Συντονιστής: ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικίας

Μέλη: Αποστολάκης Ιωάννης, Γκοντονίδης Στέφανος, Κωστάκης Στέφανος, Μπερτές Δημήτριος, Πίσχινας Ανέστης, Τσατσάς Ιωάννης, Φρυγανά Σεβαστή


5. Τεχνικής Υποστήριξης, Διαχείρισης, Συντήρησης & Ανανέωσης Εξοπλισμού

Συντονιστής: ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικίας

Μέλη: Κωστάκης Στέφανος


6. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Συντονιστής: ΠΛΑΣ Δημήτριος

Μέλη: Βουρδουμπά Τατιάνα, Κάρλος Αλκιβιάδης, Πίσχινας Ανέστης, Πόπτσης Αναστάσιος, Τσατσάς Ιωάννης


7. Επικοινωνίας

Συντονιστής: ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος

Μέλη: Κωστάκης Στέφανος


8. Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Συντονιστής: ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος

Μέλη: Αποστολάκης Ιωάννης, Κάρλος Αλκιβιάδης, Μπερτές Δημήτριος, Φρυγανά Σεβαστή, Χατζηθεοδώρου Κυριάκος


9. Δαπανών, Συναλλαγών & Μητρώου

Συντονιστής: ΑΣΠΙΩΤΗΣ Χρήστος

Μέλη: Βάρελης Κωνσταντίνος, Πίσχινας Ανέστης, Πόπτσης Αναστάσιος


10. Συμβάσεων

Συντονιστής: ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς

Μέλη: Αποστολάκης Ιωάννης, Βάρελης Κωνσταντίνος, Βουρδουμπά Τατιάνα, Κωστάκης Στέφανος, Τσατσάς Ιωάννης


11. Εσωτερικού Ελέγχου

Συντονιστής: ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς

Μέλη: Διγκόλης Γεώργιος, Κάρλος Αλκιβιάδης, Κωστάκης Στέφανος, Πόπτσης Αναστάσιος, Φρυγανά Σεβαστή


12. Οικονομικών, Χρηματοδότησης & Χαρτοφυλακίου

Συντονιστής: ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς

Μέλη: Βουρδουμπά Τατιάνα, Διγκόλης Γεώργιος


13. Τεχνικών Έργων

Συντονιστής: ΤΣΑΚΛΑΣ Λουκάς

Μέλη: Κωστάκης Στέφανος, Μπερτές Δημήτριος, Χατζηθεοδώρου Κυριάκος

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε