Το πρόγραμμα της παράταξης ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΥΠΕΤ

2017-04-26

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΥΠΕΤ 2017.

Το πρόγραμμα της παράταξης ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΥΠΕΤ είναι υλοποιήσιμο και πλήρως κοστολογημένο κατά δραστηριότητα, αλλά και στο σύνολό του. 

Αποβλέπει στην επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών & στόχων για τον μετασχηματισμό του ΤΥΠΕΤ σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, με επίκεντρο την ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου υγείας των συναδέλφων μας.