Το πρόγραμμα της παράταξης ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΥΠΕΤ

2017-04-26

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΥΠΕΤ 2017.

Το πρόγραμμα της παράταξης ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΥΠΕΤ είναι υλοποιήσιμο και πλήρως κοστολογημένο κατά δραστηριότητα, αλλά και στο σύνολό του. 

Αποβλέπει στην επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών & στόχων για τον μετασχηματισμό του ΤΥΠΕΤ σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, με επίκεντρο την ουσιαστική βελτίωση του επιπέδου υγείας των συναδέλφων μας.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε