Τηλεφωνική Γραμμή Ακύρωσης Ραντεβού

2014-05-22

Υπενθυμίζεται ότι για την ακύρωση πάσης φύσεως ιατρικών ραντεβού λειτουργεί ειδική γραμμή (210 3349400, δ:19400). 

Είναι σημαντικό για την εύρυθμη λειτουργία των ιατρείων, αλλά και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων που έχουν πραγματική ανάγκηιατρικής περίθαλψης, σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης σε προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού, τα μέλη να προβαίνουν στην έγκαιρη ακύρωση αυτού. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα γρήγορης και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!