Συνεργασία με το ίδρυμα ιατροβιολογικών ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

2015-11-23

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α.), βάσει της οποίας τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου Υγείας δεν θα επιβαρύνονται οικονομικά για τη διαγνωστική εξέταση PET-CT ή PETSCAN, όταν απευθύνονται στο ενλόγω ίδρυμα.

Αναφορικά υπενθυμίζουμε ότι για τη διενέργεια της ανωτέρω εξέτασης χρειάζεται απαραιτήτως αναλυτική γνωμάτευση από παθολόγο-ογκολόγο.

Επίσης, σημειώνεται ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει προέγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και όχι εκ των υστέρων έγκριση. 

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε