Συνεργασία με την ιδιωτική κλινική "Βιοκλινική Αθηνών Α.Ε."

2015-11-23

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την ιδιωτική κλινική "ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.", η οποία αφορά στην παροχή υπηρεσιών για ιατρικές πράξεις και επεμβάσεις οι οποίες δεν διενεργούνται στην κλινική του Ταμείου Υγείας «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». 

Οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες αφορούν σε:

  • ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
  • ΠΑΚΕΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
  • Μ.Ε.Θ. (όταν δεν υπάρχει θέση σε δημόσιο νοσοκομείο)

Στις ανωτέρω επεμβάσεις το μέλος επιβαρύνεται με ποσοστό 30% επί της αμοιβής του χειρουργού & του αναισθησιολόγου, καθώς και με τον συνολικό Φ.Π.Α. Τα προαναφερόμενα ποσά καταβάλλονται από το μέλος στην κλινική.

  • ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
  • ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (π.χ. μαγνητική αγγειογραφία, ψηφιακές αγγειογραφίες)
  • ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΙΣ
  • ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ εκτός Προεδρικού Διατάγματος

Το κόστος των διαγνωστικών εξετάσεων σε εξωτερικούς ασθενείς, καθώς και οι ιατρικές πράξεις οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο Προεδρικό Διάταγμα, καλύπτονται από τους ασφαλισμένους οι οποίοι στη συνέχεια, προσκομίζοντας τα πρωτότυπα παραστατικά, αποζημιώνονται σύμφωνα με το τιμολόγιο του Ταμείου Υγείας.
Σημειώνεται ότι για κάθε ιατρική εξέταση ή πράξη ή επέμβαση τα μέλη απευθύνονται στο αρμόδιο Γραφείο του Ταμείου Υγείας, για την έγκριση και την έκδοση εγγυητικής επιστολής.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα:

210 334 9300 (δ:19300), 210 3349336 (δ:19336), 210 3349578 (δ:19578) & 210 3349333 (δ:19333).
Η ιδιωτική κλινική "ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." βρίσκεται επί της οδού Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 15, στην Αθήνα, Τ: 210 6962600.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε