Προθεσμία αναγνώρισης δαπανών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

2017-12-06

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 7 του Κανονισμού Ασφάλισης & Παροχών Τ.Υ.Π.Ε.Τ., που αφορά στην προθεσμία αναγνώρισης δαπανών, δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, πρέπει να υποβάλλονται εντός του ιδίου έτους και το αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, μόνο εφόσον αφορούν σε δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός των δύο (2) τελευταίων μηνών του προηγούμενου έτους.

Δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό, πρέπει να υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την επιστροφή του μέλους στην Ελλάδα

Μετά την παρέλευση των πιο πάνω προθεσμιών, απαιτείται έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε