Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συνεργατών Οδοντοτεχνιτών στη Θεσσαλονίκη

2018-10-18

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για τη συνεργασία στη Θεσσαλονίκη με Εργαστηριούχους Οδοντοτεχνίτες και καλεί όλους τους.

 ενδιαφερομένους να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο επισυναπτόμενο Τεύχος και Παράρτημα, έως και τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14.30, στη διεύθυνση: Υγειονομικό Συγκρότημα Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Θεσσαλονίκης, Ερμού 28, 546 24 Θεσσαλονίκη, (3ος όροφος), υπόψη κ. Γεωργαντίδου Σοφίας.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα: 2310 281952 & 2310 281936 (αρμόδιοι: κ. Γεωργαντίδου, κ. Μάρδας).

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε