Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή Ακτινολογικού

2017-12-06

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., ενδιαφέρεται για την κάλυψη μίας (1) θέσης Διευθυντή Εργαστηρίου Ιατρικών Απεικονίσεων της κλινικής «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ». 

Η θέση αφορά στην πλήρη εβδομαδιαία απασχόληση (25 ώρες) στην κλινική «Υγείας Μέλαθρον», με σύμβαση συνεργασίας αορίστου χρόνου, με τον βαθμό Διευθυντή Τμήματος.

Θεωρείται απαραίτητη η αποδεδειγμένη πιστοποιημένη εμπειρία στο σύνολο των διαγνωστικών εξετάσεων, οι οποίες διενεργούνται στο Εργαστήριο Ιατρικών Απεικονίσεων της Κλινικής: αξονική τομογραφία, υπερηχογραφήματα, καθώς και ειδικές υπερηχογραφικές εξετάσεις, όπως αγγείων, μυοσκελετικού, μαστού, κλασική ακτινολογία, μαστογραφία και μέτρηση οστικής πυκνότητας. Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε ειδικές εξετάσεις αξονικής τομογραφίας (αξονική στεφανιογραφία, αξονική κολονοσκόπηση), καθώς και η εμπειρία στη μαγνητική τομογραφία.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει περιληπτικά πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας, την επαγγελματική δραστηριότητα, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο.
2. Απλά φωτοαντίγραφα πτυχίου, απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και απόφασης τίτλου ειδικότητας.
3. Επίσημα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε εργαστήριο ιατρικών απεικονίσεων Κρατικού Νοσοκομείου ή Διαγνωστικού Κέντρου, πέντε (5) τουλάχιστον ετών μετά τη λήψη της ειδικότητας.

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προσφέρει:

α. Ανταγωνιστικό πακέτο αναλόγως των προσόντων
β. Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
γ. Σύγχρονο & φιλικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: «ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΑΘΡΟΝ», Θερειανού 4, 114 73 Αθήνα, έως και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Απαραίτητη είναι η αναγραφή στον φάκελο: «Για τη θέση ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥ», υπόψη κ. Νίκης Κουκά.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!