Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Νοσηλευτών/Νοσηλευτριών

2018-10-13

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ.

καλεί όλους τους ενδιαφερομένους οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη θέσεων νοσηλευτών - νοσηλευτριών στο Υγειονομικό Συγκρότημα "Υγείας Μέλαθρον", να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Υγειονομικό Συγκρότημα «Υγείας Μέλαθρον», Θερειανού 4α, 11473 Πεδίον Άρεως. Απαραίτητη η αναγραφή «Για τη θέση νοσηλευτών- τριών», υπόψη κ. Ζορμπαλά Ευαγγελίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά τομέα (εκτός του πλήρους βιογραφικού σημειώματος):

Νοσηλευτές/νοσηλεύτριες Χειρουργείου

 • Πτυχίο ειδικότητας νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.
 • Προϋπηρεσία, τουλάχιστον δύο ετών σε χειρουργείο (στην εμπειρία δεν προσμετράται η εξάμηνη πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της Σχολής)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού υπολογιστών (E.C.D.L. κλπ.)

Νοσηλευτές/νοσηλεύτριες Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)

 • Πτυχίο ειδικότητας νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.
 • Προϋπηρεσία, τουλάχιστον δύο ετών σε Μ.Ε.Θ. ή Μ.Α.Φ. (στην εμπειρία δεν προσμετράται η εξάμηνη πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της Σχολής)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού υπολογιστών (E.C.D.L. κλπ.)

Νοσηλευτές/νοσηλεύτριες για την κάλυψη θέσεων που αφορούν σε νοσηλευτικά τμήματα

 • Πτυχίο ειδικότητας νοσηλευτικής Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.
 • Προϋπηρεσία, τουλάχιστον δύο ετών σε παθολογικά ή χειρουργικά τμήματα (στην εμπειρία δεν προσμετράται η εξάμηνη πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης της Σχολής)
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού υπολογιστών (E.C.D.L. κλπ.)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος θα συνεκτιμηθεί

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε