Προκήρυξη θέσης Τραπεζοκόμου

2017-03-30

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.), Ν.Π.Ι.Δ., προκηρύσσει την κάλυψη μίας (1) θέσης τραπεζοκόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός (1) έτους στην κλινική «Υγείας Μέλαθρον».

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
3. Αποδεδειγμένη, με ένσημα ασφάλισης, απασχόληση τουλάχιστον δύο (2) ετών σε χώρο μαζικής εστίασης ή εργασία σε ιδρύματα, λέσχες, οργανισμούς, νοσοκομεία, στρατόπεδα, σχολές κλπ.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν τη φυσική κατάσταση και καταλληλότητα για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων της εν λόγω θέσης.
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε νοσηλευτικό ίδρυμα θα συνεκτιμηθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να υποβάλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά έως και τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2017, στην ταχυδρομική διεύθυνση «Υγείας Μέλαθρον», Θερειανού 4α, 114 73 Πεδίον Άρεως, υπόψη κ. Ηλία ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗ, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 334 9464.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!