Προκήρυξη Θέσεων Εφημερευόντων Καρδιολόγων

2018-01-11

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Ν.Π.Ι.Δ, προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων εφημερευόντων ιατρών καρδιολόγων, για την κάλυψη του προγράμματος εσωτερικών εφημεριών του Καρδιολογικού Τμήματος της Κλινικής «Υγείας Μέλαθρον» με ευέλικτη σχέση εργασίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  • Βιογραφικό Σημείωμα το οποίο να περιλαμβάνει πληροφορίες για τις σπουδές, τον τίτλο ειδικότητας και την επαγγελματική δραστηριότητα
  • Φωτοαντίγραφο πτυχίου
  • Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
  • Φωτοαντίγραφο απόφασης τίτλου ειδικότητας.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να καλύπτονται με εν ισχύ ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση: «Υγείας Μέλαθρον» Θερειανού 4, 11473 Αθήνα, είτε μέσω φαξ: 210 3349232, έως και την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018

Και στις δύο περιπτώσεις απαραίτητη είναι η αναγραφή: "Για τη θέση Εφημερεύοντος Καρδιολόγου", υπόψη κ. Νίκης Κουκά.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!