Ομιλία Δημήτρη Πλα στη Γενική Συνέλευση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. 2017

2017-04-06

Σήμερα, κλείνω έναν κύκλο τριών γόνιμων ετών ως ανεξάρτητος σύμβουλος, έτσι αισθάνομαι την ανάγκη να αποτιμήσω το έργο μου. 

Το συνοψίζω σε πάνω από 30 προτάσεις στο Δ.Σ. που αφορούσαν αλλαγή διαδικασιών και λειτουργιών του Ταμείου, οργάνωσης και καλύτερης διαχείρισης των οικονομικών του πόρων. Με παρουσία στις 11 από τις 13 συνολικά επιτροπές, καθώς και σε όλα τα Συμβούλια της Κλινικής του Υγείας Μέλαθρον.

Θέλω τώρα να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία σχετικά με τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό.

Πριν προβούμε σε οποιαδήποτε ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, θα πρέπει να έχουμε τη «λογική βεβαιότητα» ότι τα κονδύλια απεικονίζουν την πραγματική οικονομική θέση του Ταμείου μας.

Με δεδομένο ότι δεν υπάρχουν αφανείς συναλλαγές ούτε εμφανίζονται κονδύλια σε άλλη κατηγορία από αυτή που θα έπρεπε, βάσει των λογιστικών και οικονομικών κανόνων, θεωρώ ότι ο έλεγχος αξιοπιστίας ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης δεν έχει νόημα.

Κανένα κονδύλι που εμφανίζεται σε μια οικονομική κατάσταση δεν έχει ιδιαίτερη αξία από μόνο του, αν δεν συσχετισθεί με τα άλλα.

H ανάλυση των λογιστικών-οικονομικών καταστάσεων είναι εργασία σύνθετη, η οποία εκτός από την επεξεργασία των αριθμών πρέπει να προσμετρά και παράγοντες που συχνά δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές με χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών, οι οποίοι συνιστούν ξεκάθαρη και αυστηρή βάση έναρξης της ανάλυσης αυτής και, παράλληλα, θα πρέπει να εμπλουτισθεί με πρόσθετα ποιοτικά και συγκριτικά στοιχεία για να προκύψουν αξιόπιστα συμπεράσματα.

Αν τα στοιχεία του Ταμείου αποτυπωθούν στον δείκτη EBITDA, ο οποίος αξιολογεί τη λειτουργία και τον παραγωγικό μηχανισμό του οργανισμού (Να θυμίσω ο «αντίστοιχος» EBITDA στον Κρατικό Προϋπολογισμό είναι το «Πρωτογενές Πλεόνασμα») θα δούμε ότι ο δείκτης αγγίζει το μηδέν και τείνει προς αρνητικό πρόσημο.

Αυτό σημαίνει ότι το Ταμείο μας βρίσκεται σε δυσχερή θέση λόγω μη αποδοτικής οργάνωσης και λειτουργίας και απαιτούνται άμεσα τόσο διοικητικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του όσο και στη γενικότερη εξυγίανσή του.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Ένας οργανισμός υγείας και ιδιαίτερα μια κλινική, είναι ίσως η πιο σύνθετη και πολύπλοκη παραγωγική μονάδα που έχει εμφανιστεί στην ιστορία της παραγωγής και της οικονομίας, ενώ σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα του μέλλοντος, δημιουργεί την ανάγκη προγραμματισμού και πρόβλεψης.

Ο σκοπός του Ταμείου μας βάσει του καταστατικού είναι να παρέχει στα μέλη μας, καθώς και στα μέλη των οικογενειών μας, ιατρική, φαρμακευτική, και νοσοκομειακή περίθαλψη σε είδος και σε χρήμα. Θα συμπλήρωνα ότι ο σκοπός του είναι να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερες και υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες και με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος, δηλαδή με όσο το δυνατόν αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων οικονομικών και παραγωγικών πόρων -όχι με σκοπό την επίτευξη κέρδους, αλλά την επίτευξη οικονομίας, επειδή εξ ορισμού υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα πόρων.

Αυτό αποτελεί θεμελιώδες ζητούμενο σε μια κοινωνία, και δεν σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Διεθνώς υπάρχει μεγάλη κοινωνική επιθυμία και πίεση για παροχή υπηρεσιών υγείας «χωρίς περιορισμούς», μιας και «η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη». Σε αυτό το ηθικό πλαίσιο, η «ποσοτική», οικονομική, χρηματική προσέγγιση της λειτουργίας μιας μονάδας υγείας συχνά προκαλεί δυσαρέσκεια.

Σίγουρα είναι ευχάριστο να έχουμε φρεσκοβαμμένες και καθαρές κτηριακές εγκαταστάσεις, να υπάρχει επαρκές προσωπικό καθαρισμού, να έχουμε ευχάριστο περιβάλλον και οι επαγγελματίες υγείας να φέρονται με συμπάθεια, σεβασμό και κατανόηση προς τους ασθενείς, να υπάρχει επαρκής αριθμός γιατρών, να έχουμε τελευταίας τεχνολογίας ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Σε τι μεταφράζεται όμως αυτό; Σε χρήματα

Έχετε αναρωτηθεί πόσο μειώνονται οι εισφορές του Ταμείου μας ετησίως, όταν ένας υπάλληλος από εν ενεργεία γίνεται συνταξιούχος;

Η μείωση εισφορών που προκύπτει για το ΤΥΠΕΤ ετησίως για ένα μέλος ανέρχεται στο ποσό των 1.400€. Με αναγωγή στα 1.000 μέλη, μιλάμε για αιμορραγία 1.400.000€ ετησίως

Να σας υπενθυμίσω ότι την τελευταία τετραετία έχουν συνταξιοδοτηθεί τουλάχιστον 3.000 εργαζόμενοι. Η ζημιά αυτή θα αρχίσει να εμφανίζεται από το 2019 και θα γίνει εντονότερη, όταν οι εισφορές θα υπολογίζονται με την πραγματική σύνταξη και όχι την ονομαστική.

Έχετε αναρωτηθεί πόσο μας κοστίζει ένα χειρουργείο;

Από τα αναλώσιμα υλικά (δηλαδή γάζες, βαμβάκι, το betadine) μέχρι το ανθρώπινο δυναμικό, νοσοκόμες, αναισθησιολόγο και γιατρούς;

- Όχι, αφού θεωρείται ότι οι εισφορές μας τα καλύπτουν όλα.

Λάθος απάντηση, που την δίνουν και πολλά μέλη του Δ.Σ.

Για να μπορέσουμε όμως να καταλήξουμε ποιος είναι ο αποδοτικότερος τρόπος να χρησιμοποιούμε τους οικονομικούς πόρους, πρέπει να μπορούμε να μετρήσουμε τους διαφορετικούς τρόπους και πόσα καταναλώνει ο καθένας μας.

Πώς θα γίνει αυτό; Με την κοστολόγηση! η οποία δεν γίνεται ποτέ, διότι όλοι θεωρούμε ότι έχουμε το δένδρο που παράγει ευρώ και παράγει ατελείωτα.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς μπορούμε να γίνουμε πιο αποδοτικοί;

Αν αλλάξουμε μια διαδικασία θα μειωθεί το κόστος κατά Χ€ χωρίς αντίστοιχη μείωση της ποιότητας ή της ασφάλειας της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Αρχίζει λοιπόν κάτι και σου κοστίζει λιγότερο.

Την ίδια υπηρεσία μπορείς να την προσφέρεις με μικρότερο κόστος.

Η διοίκηση και η διαχείριση του Ταμείου δεν θέλει κόπο, Κυρίες και Κύριοι, θέλει τρόπο. Και τον τρόπο σίγουρα δεν τον γνωρίζουν οι συνάδελφοι συνδικαλιστές παλαιάς κοπής. Το έχουν αποδείξει άλλωστε εδώ και τόσα χρόνια.

Είναι αυτονόητο ότι με τη μακροχρόνια ύφεση θα μπούμε αργά ή γρήγορα στη διαδικασία να αναθεωρήσουμε το κόστος, να επανεξετάσουμε τη δομή του οργανισμού, τις λειτουργίες του και τις διαδικασίες.

Εάν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές επιβάλλεται άμεσα να μετασχηματίσουμε το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. με χαρακτηριστικά εταιρικής διακυβέρνησης και όχημα την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Επιβάλλεται:

  • Για κάθε αγορά εξοπλισμού να γίνονται τεχνοοικονομικές μελέτες, ακόμη και για ποσά των 100€
  • Για κάθε έργο να γίνεται ανάλυση επενδυτικού και κατασκευαστικού κόστους
  • Να γίνεται κοστολόγηση για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία
  • Να παρέμβουμε δομικά, διαρθρωτικά, λειτουργικά, εκπαιδευτικά, προκειμένου να επιτύχουμε την ποιότητα
  • Να ενισχύσουμε τον εποπτικό ρόλο με μέτρα ελέγχου δαπανών και διαφάνεια.

Οι δράσεις του ΤΥΠΕΤ απαιτούν τεχνογνωσία και ευέλικτο τρόπο διοίκησης και διαχείρισης. Το Ταμείο βρίσκεται σε κομβικό σημείο που επιτάσσει ριζική αντιμετώπιση των μακροχρόνιων προβλημάτων για τη βιωσιμότητά του.

Το όραμα και η όρεξη για δουλειά δεν αρκούν, πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από αυξημένη γνώση, στρατηγική, οργάνωση, αξιοποίηση της τεχνολογίας, ισοτιμία και ασφάλεια, διαφορετικά το Ταμείο κινδυνεύει να οδηγηθεί σε αχαρτογράφητα νερά, ακόμη και σε άτακτη χρεωκοπία.

Εύχομαι σε όλους σας, Καλές Γιορτές και Καλό σας Πάσχα. Και ας έλθει σύντομα η Ανάσταση που επιδιώκουμε στο Ταμείο μας.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε