Κι όμως υπάρχουν μέλη του Δ.Σ. του ΤΥΠΕΤ που δεν «ποιούν την νήσσα» ούτε νίπτουν τας χείρας τους.

2015-01-23

Απάντηση στην Ανακοίνωση της Ανοιχτής γραμμής.

Από την πρώτη στιγμή της ενασχόλησης μου με το ΤΥΠΕΤ, σας έχω δηλώσει ότι, θα στηρίζω θετικές ενέργειες και δράσεις του Προεδρείου. Με την ίδια όμως ευθύνη και συνέπεια, θα ελέγχω πράξεις και παραλήψεις χωρίς ανούσια αντιπολιτευτική κριτική για εντυπωσιασμό , αλλά εφαρμόζοντας μια δημιουργική και αναπτυξιακή προσπάθεια.

Όμως επειδή ακούγονται και γράφονται αρκετές αλήθειες μεν αλλά και πάρα πολλές ανακρίβειες δε, καλό είναι να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.

Συνάδελφοι, το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί μεν το Ταμείο αλλά η εξουσία ασκείται από τον Πρόεδρο, τους δυο Αντιπροέδρους , το Γενικό Γραμματέα και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα. Να υπενθυμίσω στους αγαπητούς φίλους και συναδέλφους της Ανοιχτής Γραμμής που μετέχουν στο Προεδρείο με δύο θέσεις, αυτές του Α' Αντιπροέδρου και Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα ότι ο Γενικός Γραμματέας εποπτεύει την όλη οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Ταμείου καθώς επίσης παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Στην περίπτωση απουσίας αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

Άρα η έλλειψη παρακολούθησης των αποφάσεων και η εκτέλεσή τους, είναι καθαρά θέμα των δυο παραπάνω μελών του Προεδρείου γι' αυτό αρχικά (δυστυχώς υπάρχουν και άλλα) τους υπενθυμίζω ότι :

  • Η αναδιοργάνωση του Οδοντιατρικού Κέντρου έχει ήδη ψηφιστεί ομόφωνα από 3 Ιουλίου 2014 μετά από εισήγηση του Διευθυντή του οδοντιατρικού κέντρου, θέτοντας Στρατηγικούς στόχους και Άξονες δράσης, όμως παρόλα αυτά δεν υλοποιούνται οι αποφάσεις.
  • Ναι είναι αδιανόητο να μην υπάρχει καμία διαδικασία αξιολόγησης εργαζομένων όπως είναι αδιανόητο ότι από 3 Ιουλίου 2014 έχει εγκριθεί η σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής με αντικείμενο τη δημιουργία σύγχρονου Οργανογράμματος των υπηρεσιών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., καθώς και σύνταξη νέου Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού Τ.Υ.Π.Ε.Τ. , όμως παρόλα αυτά δεν υλοποιούνται οι αποφάσεις.
  • Η πορεία σε βιώσιμο μέλλον κρίθηκε αναγκαία με την ψήφιση ομόφωνης απόφασης από 24 Σεπτεμβρίου 2014 για άμεση συνεδρίαση της επιτροπής Βιωσιμότητας του Ταμείου Υγείας. Στις 1 Οκτωβρίου 2014 συνεδρίασε για πρώτη και τελευταία φορά η Επιτροπή και έκτοτε αγνοείται η τύχη της.
Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε