Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους 10 πρώτους το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Ταμείου Υγείας

2014-03-23

Τον Ιανουάριο ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο δεύτερος χρόνος συμμετοχής του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. σε εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο.

Η διαδικασία αυτή ανατέθηκε κι εφέτος στο Εθνικό Σύστημα Εξωτερικής Αξιολόγησης Ποιότητας (Ε.Σ.Ε.Α.Π.), διαπιστευμένη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην οποία συμμετείχαν 360 εργαστήρια από την Ελλάδα και 40 από την Κύπρο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το σύνολο των μεγάλων δημόσιων νοσοκομείων και μεγάλος αριθμός ιδιωτικών κλινικών, διαγνωστικών κέντρων και ιδιωτικών εργαστηρίων. Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αξιολογήθηκε για ένα μεγάλο εύρος εξετάσεων οι οποίες διενεργούνται στο Μικροβιολογικό του Εργαστήριο και ειδικότερα για τις βιοχημικές, ανοσολογικές, ορμονολογικές, αιματολογικές, καθώς και για καρκινικούς δείκτες. Αξίζει και πρέπει να τονισθεί ότι από τα συμμετέχοντα εργαστήρια, 70 μόνο αξιολογήθηκαν για τόσο μεγάλη ποικιλία εξετάσεων. Στο τέλος του έτους και μετά την ολοκλήρωση του δωδεκάμηνου ποιοτικού ελέγχου, το Ε.Σ.Ε.Α.Π. βαθμολόγησε τα συμμετέχοντα εργαστήρια, ανάλογα με τα αποτελέσματά τους. Σύμφωνα με την αξιολόγηση αυτή, το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Ταμείου Υγείας κατατάσσεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μεταξύ των δέκα (10) πρώτων.Ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι μία μεγάλη επιτυχία για όλο το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό το οποίο στελεχώνει το Εργαστήριο.Μία διάκριση η οποία αποτελεί επίσης μία ακόμη απόδειξη ότι η Διοίκηση του Ταμείου Υγείας παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Αναμφίβολα, σημαντικός «καθρέπτης» ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών σε καθημερινό επίπεδο είναι το Μικροβιολογικό Εργαστήριο. Κατά την περυσινή χρονιά, 41.000 ασφαλισμένοι το εμπιστεύτηκαν καιδιενήργησαν σε αυτό 690.000 αξιόπιστες υπηρεσίες προληπτικού και διαγνωστικού ελέγχου. Πρόκειται για μία κατάταξη η οποία αποτελεί και πρόκληση τόσο όσον αφορά στη διατήρηση του επιπέδου αλλά και στην επίτευξη υψηλότερων στόχων. Σε πείσμα των καιρών, η Διοίκηση του Ταμείου Υγείας θέτει υψηλούς στόχους και τους πετυχαίνει.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!