Φυσικοθεραπευτήριο Τ.Υ.Π.Ε.Τ. - Καθορισμός ραντεβού

2018-02-28

Με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των μελών τα οποία χρήζουν φυσικοθεραπευτικών συνεδριών, η διαδικασία η οποία ακολουθείται για τον καθορισμό ραντεβού είναι η εξής:

Το παραπεμπτικό του θεράποντος ιατρού υποβάλλεται στη Γραμματεία του Φυσικοθεραπευτηρίου (Σοφοκλέους 15, 7ος όροφος), με έναν από τους πιο κάτω τρόπους:

• μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (fisio@typet.gr)
• μέσω fax στον αριθμό 210 3349576 (δ:19576)
• με φυσική παρουσία του μέλους.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει επί του παραπεμπτικού να αναγράφονται τα τηλέφωνα επικοινωνίας του μέλους (κινητό, σταθερό, εργασίας).

Στη συνέχεια η Γραμματεία του Φυσικοθεραπευτηρίου επικοινωνεί με το μέλος προκειμένου να του δοθούν περισσότερες πληροφορίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τον προγραμματισμό των φυσικοθεραπευτικών συνεδριών.

Τηλέφωνο επικοινωνίας με τη Γραμματεία Φυσικοθεραπευτηρίου Τ.Υ.Π.Ε.Τ.: 210 3349566 (δ:19566).

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε