Έκδοση ειδικής κάρτας μέλους με την ένδειξη ΑμεΑ

2018-10-22

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας των ατόμων με αναπηρία, των γονέων τους και των νόμιμων κηδεμόνων τους, η Διοίκηση του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αποφάσισε την έκδοση και τη χορήγηση στους δικαιούχους, ειδικής κάρτας μέλους με την ένδειξη ΑμεΑ.

Η κάρτα αυτή παρέχει στους κατόχους τη δυνατότητα να λαμβάνουν προτεραιότητα κατά τη χρήση των παρεχόμενων από το Ταμείο Υγείας υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας (αιμοληψίες, επισκέψεις σε ιατρούς).

Για την έκδοση της προσωποποιημένης κάρτας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν ταχυδρομικώς στην Κοινωνική Υπηρεσία του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Σοφοκλέους 15, 4ος όροφος,10552 Αθήνα) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση pronoia@typet.groupnbg.com τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

  1. Αιτήσεις αμέσου, εμμέσου μέλους ή νόμιμου κηδεμόνα (διαφορετική αίτηση για το άτομο με ειδικές ανάγκες, τον γονέα ή τον κηδεμόνα). Οι αιτήσεις επισυνάπτονται στο τέλος της ανακοίνωσης.
  2. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ.
  3. Φωτογραφία αμέσου, εμμέσου μέλους ή νόμιμου κηδεμόνα.
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αμέσου, εμμέσου μέλους ή νόμιμου κηδεμόνα.
  5. Σε περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης από νόμιμο κηδεμόνα, ο οποίος δεν είναι ο γονέας, αποστέλλεται επίσης αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε