Δύο στελέχη της Διοίκησης του ΤΥΠΕΤ στο Προεδρείο της ΟΑΤΥΕ

2019-04-19

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (11.02.19), κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, εξελέγησαν ομόφωνα στο νέο Προεδρείο, στη θέση του Προέδρου ο Γενικός Γραμματέας του ΤΥΠΕΤ, συν/φος Χρήστος Ασπιώτης και στη θέση του Ταμία ο Β΄Αντιπρόεδρος του ΤΥΠΕΤ συν/φος Δημήτρης Πλας.

H σύνθεση της Διοίκησης της Ομοσπονδίας διαμορφώθηκε ως εξής:

Μέλη Προεδρείου

 • ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ασπιώτης Χρήστος (ΤΥΠΕΤ)
 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Γιαμπουράς Γεώργιος (ΑΤΠΣΥΤΕ) 
 • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γκανάς Μάρκος (ΕΔΟΕΑΠ)
 • ΤΑΜΙΑΣ : Πλας Δημήτριος (ΤΥΠΕΤ)
 • ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Μητσόπουλος Ιωάννης (ΑΤΠΣΥΤΕ) 
 • ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ : Γκριζώτης Ιωάννης (ΤΥΠΑΤΕ)


Τακτικά Μέλη (αλφαβητικά)

 • Αβράμης Θεόδωρος (ΤΥΠΑΤΕ)
 • Αντωνιάδου Μαρία (ΕΔΟΕΑΠ)
 • Διγκόλης Γεώργιος (ΤΥΠΕΤ)
 • Καρασούλας Γεώργιος (ΑΤΠΣΥΤΕ)
 • Κουκάκης Γεώργιος (ΤΥΠΑΤΕ)
 • Μιχαλίτσης Νικόλαος (ΕΔΟΕΑΠ)

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΑΤΥΕ δεσμεύθηκε να αγωνιστεί για την προστασία του θεσμού της αυτοδιαχείρισης και για τη συνέχιση και την αναβάθμιση του ποιοτικού και ουσιώδους συντονιστικού έργου της Ομοσπονδίας.

Οι πολλαπλές και σύνθετες προκλήσεις των καιρών για τα Ταμεία μας απαιτούν διαρκή εγρήγορση και ισχυρή ενότητα και αλληλεγγύη μεταξύ μας. Παρά το εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον, τα Ταμεία Υγείας - μέλη της ΟΑΤΥΕ συνεχίζουν να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας στα μέλη τους. Κεντρικός στόχος παραμένει η βιωσιμότητα των Ταμείων και η διαρκής βελτίωση και διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η ΟΑΤΥΕ αποτελεί τη θεσμική ένωση αυτών των Ταμείων και αναλαμβάνει την κρίσιμη αποστολή της πολιτικής υποστήριξής τους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μέσω της AIM (Διεθνής Ένωση Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας), με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την επίτευξη συνεργειών.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε