Διεύρυνση Ωραρίου Λειτουργίας Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

2016-01-22

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας στα μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. και για την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών, εν ενεργεία και συνταξιούχων, διευρύνεται το ωράριο των πρωινών αιμοληψιών του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Τ.Υ.Π.Ε.Τ., επί της οδού Θερειανού 6, το οποίο καθορίζεται από 07:45 έως 10:00