Διαγωνισμός προμήθειας υλικών καθαριότητας - χαρτικών - πλαστικών

2015-02-27

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών καθαριότητας, χαρτικών & πλαστικών ειδών, των ειδών & των ποσοτήτων που αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα, με τίτλο ''ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΧΑΡΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2015''.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορά σε ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 και έως τις 14:00, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Τ.Υ.Π.Ε.Τ: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15, 105 52 Αθήνα, 1ος όροφος.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Σημειώνεται ότι, η προσφορά για τα κατωτέρω είδη πρέπει να συνοδεύεται από ανάλυση σαφών προδιαγραφών:

  • ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (πακέτο 40 ρολών) (Α/Α 11)
  • ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ (Α/Α 12)
  • ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Α/Α 13)

Επίσης, η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από δείγματα για όλα τα είδη που αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, πλην αυτών με Α/Α 1 & 2.

Τα δείγματα παραδίδονται στο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Ταμείου Υγείας (Αιόλου 68α, 6ος όροφος), σε τεμάχιο/είδος και όχι σε πακέτο/είδος.

Εντός της προσφοράς θα εσωκλείεται, σε ΧΩΡΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, πρωτότυπη πρόσφατη Ασφαλιστική & Φορολογική Ενημερότητα, βάσει της οποίας κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία θα δύναται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον πίνακα ''ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΧΑΡΤΙΚΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2015''

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε