Διαγωνισμός Προμήθειας Υγειονομικού Υλικού - Θεσσαλονίκη

2014-12-10

Το Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τα εξωτερικά ιατρεία & το Μικροβιολογικό Εργαστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να αποστείλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη«ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.», καθώς και τα σχετικά δείγματα, όπου αυτά ζητούνται, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Υγειονομικό Συγκρότημα Τ.Υ.ΠΕ.Τ. Θεσσαλονίκης, Ερμού 28, 3ος όροφος, 54624 Θεσσαλονίκη, Γραφείο Λογιστηρίου & Προμηθειών.

Για την παραλαβή των τευχών και πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

2310 281952, κ. Δημήτριος Μάρδας,

23310 281936, κ. Αγγελική Δημητρίου.

Η υποβολή των κλειστών προσφορών λήγει την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 14:00.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!