Διαγωνισμός ανάδειξης προμηθευτών οδοντοτεχνιτών

2015-10-30

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) ενδιαφέρεται για τη συνεργασία με προμηθευτές οδοντοτεχνίτες στη Θεσσαλονίκη, για τη κάλυψη των αναγκών του Οδοντιατρικού Συγκροτήματος Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Θεσσαλονίκης και προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές.

Το τεύχος διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Ερμού 28 - 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη, τ: 2310 281952.

Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από τον υπ/ντή Οδοντιατρικού Συγκροτήματος, Δρ Παναγιώτη Δάγκαλη, τ: 6944 456111.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υγειονομικού Συγκροτήματος Τ.Υ.Π.Ε.Τ., Ερμού 28 - 3ος όροφος, 54624 Θεσσαλονίκη, έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:00.

Μετά την παραπάνω ημερομηνία οι προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!