Αποζημίωση συνταγογραφούμενων φαρμάκων

2015-06-23

Υπενθυμίζεται ότι οι ηλεκτρονικές συνταγές εκτελούνται μόνο ηλεκτρονικά από τα φαρμακεία και τα μέλη καταβάλλουν την προβλεπόμενη συμμετοχή. 

Η ηλεκτρονική εκτέλεση πραγματοποιείται απαραίτητα εντός του χρονικού διαστήματος που αναγράφεται στις συνταγές.

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. δεν αποζημιώνει φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία δεν συνοδεύονται από ηλεκτρονική ιατρική συνταγή ή έχει παρέλθει η ημερομηνία ισχύος της.

Σε έκτακτες περιπτώσεις αγοράς φαρμάκων χωρίς ιατρικό παραπεμπτικό, τα σκευάσματα συνταγογραφούνται αποκλειστικά από τον ελεγκτή ιατρό του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., το αργότερο δέκα (10) ημέρες από την αγορά τους. Πέραν των δέκα (10) ημερών δεν αποζημιώνονται.

Χειρόγραφες συνταγές γίνονται αποδεκτές μόνο για σκευάσματα τα οποία δεν συνταγογραφούνται ηλεκτρονικά.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε