Αποζημίωση Φαρμακευτικών Σκευασμάτων χωρίς παραπεμπτικό

2014-12-13

Φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία δεν συνοδεύονται από ιατρικό παραπεμπτικό δεν αποζημιώνονται. 

Η ημερομηνία έκδοσης της ιατρικής συνταγής πρέπει να προηγείται ή να ταυτίζεται με την ημερομηνία αγοράς των σκευασμάτων. 

Σε έκτακτες περιπτώσεις αγοράς φαρμάκων χωρίς παραπεμπτικό, τα σκευάσματα συνταγογραφούνται αποκλειστικά από τον ελεγκτή ιατρό του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την αγορά τους.