Αλλαγή στη διαδικασία αποζημίωσης δαπανών Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

2014-10-23

Με στόχο την αρτιότερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Ταμείου Υγείας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. αποφάσισε από 1ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 την αλλαγή της διαδικασίας αποζημίωσης δαπανών, στο κτήριο της οδού ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 στην Αθήνα και στο Υγειονομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Με τη νέα διαδικασία καταργούνται οι εγχρήματες συναλλαγές και η καταβολή των ποσών της αναλογούσας αποζημίωσης θα γίνεται με πίστωση, την επομένη ημέρα, στον ατομικό λογαριασμό Ε.Τ.Ε του αμέσου μέλους.

Ταυτόχρονα, διευρύνεται το ωράριο συναλλαγών οι οποίες θα διεξάγονται από 08:00 έως 15:00 Δευτέρα έως Πέμπτη και έως 14:30 την Παρασκευή, αντί στις 14:00 και 13:30 αντίστοιχα που διεξάγονται σήμερα. Η διαδικασία η οποία θα ακολουθείται είναι η εξής:

  • Ο ασφαλισμένος θα προσκομίζει τα προς εξόφληση παραστατικά.
  • Η αρμόδια υπηρεσία θα τα καταχωρεί και στο τέλος της συναλλαγής ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει αποδεικτικό με τις επί μέρους εγγραφές των παραστατικών όπου θα αναγράφονται το ποσόν των αποδείξεων και το ποσό πληρωμής.

Υπενθυμίζεται ότι η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών δαπανών Τ.Υ.Π.Ε.Τ. μέσω των καταστημάτων της Ε.Τ.Ε. παραμένει αμετάβλητη.Ως λογαριασμό πίστωσης το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. θεωρεί τον λογαριασμό στον οποίο πιστώνεται ο μισθός ή η σύνταξη του άμεσα ασφαλισμένου.Σε περίπτωση κατά την οποία το άμεσο μέλος δεν επιθυμεί η πίστωση να γίνεται στον προαναφερθέντα λογαριασμό, πρέπει να συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ο λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας στον οποίο επιθυμεί να γίνεται η πίστωση. Τονίζεται ότι η δήλωση αυτή μπορεί να γίνει μόνο από άμεσα ασφαλισμένο μέλος.Οι θυρίδες Συναλλαγών του Ταμείου Υγείας στον ΓΕΡΑΚΑ, τη ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ, το ΨΥΧΙΚΟ και τον ΠΕΙΡΑΙΑ, θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν όπως μέχρι σήμερα.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!