Υπενθύμιση για κόστος νοσηλείας

2014-03-23

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης και Παροχών του Ταμείου Υγείας, τα ασφαλισμένα μέλη τα οποία επιλέγουν να νοσηλευθούν σε συμβεβλημένες ή μη ιδιωτικές κλινικές για παθήσεις οι οποίες αντιμετωπίζονται στο «Υγείας Μέλαθρον», βαρύνονται εξ ολοκλήρου με το κόστος της νοσηλείας.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!