Το Ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο του ΣΕΠΕΤΕ για τις εκλογές του Τ.Υ.Π.Ε.Τ. σε Αθήνα 'ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΥΠΕΤ'

2017-04-13

Το ψηφοδέλτιο θα είναι ανεξάρτητο, μακριά από κομματικές λογικές, και θα συμμετάσχουν σ' αυτό συνάδελφοι μέλη του ΣΕΠΕΤΕ, αλλά και συνάδελφοι που ταυτίζονται με τις απόψεις του ΣΕΠΕΤΕ, ότι ο χειρισμός των θεμάτων υγείας χρειάζεται διαφάνεια,αξιοπιστία και φερεγγυότητα.

Εκτιμούμε ότι είναι αδήριτη ανάγκη το καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΥΠΕΤ να εμπλουτισθεί με νέα πρόσωπα, με καινοτόμες ιδέες και διάθεση για δουλειά και προσφορά.

Στόχος μας, μεταξύ άλλων, είναι η αύξηση εσόδων του Ταμείου, ο εξορθολογισμός των δαπανών και η χρηστή διοικητική και οικονομική διαχείρισή του.

Σε καλούμε να στηρίξεις την προσπάθειά μας καθώς και τον συνδυασμό ΑΝΑΝΕΩΣΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΥΠΕΤ.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε