Θέλουμε ένα ΤΥΠΕΤ σύγχρονο, με ποιότητα και προοπτική

2017-05-09

Επί σειρά ετών το ΤΥΠΕΤ διοικείται από ανθρώπους με παρωχημένες αντιλήψεις, πελατειακή νοοτροπία και κομματικές αγκυλώσεις. Το Ταμείο μας βρίσκεται σε δυσχερή θέση λόγω της πρόχειρης και επιφανειακής του οργάνωσης και λειτουργίας...