Τελευταία Ειδοποίηση - Email Υποδιεύθυνσης Μητρώου & Ε.Κ.Α.Α.

2018-10-01

Ενημερώνονται τα μέλη του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., εν ενεργεία και συνταξιούχοι, ότι εφεξής το μόνο έγκυρο email για την ηλεκτρονική αποστολή πάσης φύσεως δικαιολογητικών προς την Υποδιεύθυνση Μητρώου & Ε.Κ.Α.Α.

, είναι το: mitroo@typet.groupnbg.com.
Τα υπόλοιπα email (mitroo@typet.gr & mitrootypet@nbg.gr) θα απενεργοποιηθούν άμεσα

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!