Τακτική Γενική Συνέλευση ΤΥΠΕΤ της 18ης Μαΐου 2016

2016-05-13

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού του Τ.Υ.Π.Ε.Τ., καλούνται τα τακτικά μέλη σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13η Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στην κεντρική σάλα του Κεντρικού Καταστήματος Ε.Τ.Ε. (040), Αιόλου 86, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση Ισολογισμού.
3. Έγκριση Προϋπολογισμού επόμενης χρήσης.
4. Έγκριση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Έγκριση Τροποποίησης των Άρθρων του Κανονισμού Ασφάλισης & Παροχών Τ.Υ.Π.Ε.Τ.:
• 3 Κεφ. Β, παρ. 5, προσθήκη παρ. 10 και 11
• 4 Κεφ. ΙΙΙ, παρ. 2
• 5
• 8 Κεφ. 2
• 9 Κεφ. στ, παρ. ΙV και V
6. Εκπροσώπηση Συλλόγου Συνταξιούχων στο Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε την 18η Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην κεντρική σάλα του Κεντρικού Καταστήματος Ε.Τ.Ε. (040), Αιόλου 86, με όσους παρόντες.

Τροποποίηση κανονισμού ασφάλισης παροχών

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!