Συνταγογραφούντες Ιατροί

2015-11-23

Το Τ.Υ.Π.Ε.Τ. προχώρησε σε συμβάσεις συνεργασίας με ιατρούς σε διάφορες πόλεις της Περιφέρειας στον τομέα της συνταγογράφησης, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών του Ταμείου Υγείας και συγχρόνως την αποφυγή οικονομικής τους επιβάρυνσης.

Παρατίθεται ο κατάλογος των συνταγογραφούντων ιατρών, ο οποίος ανανεώνεται με την υπογραφή κάθε νέας σύμβασης συνεργασίας.

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα 2017
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε